Socialpædagog, ergoterapeut eller sundhedsfaglig medarbejder til fast stilling i Hus 13-15 – Center for Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Socialpædagog, ergoterapeut eller sundhedsfaglig medarbejder søges til fast stilling i Hus 13-15.

Stillingen er en fast stilling på 30 timer på det Psykiatriske døgntilbud V. F. Welschs Vej 13-15 ved Center for Psykiatri i Holstebro Kommune. Stillingen er i blandede vagter samt arbejde hver 2. weekend.

Vi søger en faglig dygtig medarbejder, som sammen med de øvrige kolleger, brænder for at gøre en forskel for de unge mennesker, som bor på botilbuddet.

Center for Psykiatri består af dagtilbud, døgntilbud og Autismetilbud. Hus 13-15 hører under Døgntilbuddet og er ét af flere mindre botilbud. I Center for Psykiatri foregår der er konstant udvikling og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, velfærdsteknologiske løsninger, faglige tilgange og metoder og skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

Hus 13-15 har 5 §107 pladser og 5 ABL lejligheder. Målgruppen er unge mennesker ml 18-40 år med forskellig psykisk sårbarhed. Vores borgere bor i huset 2-4 år. Medarbejdere og borgere arbejder målrettet med borgerens individuelle mål, eksempelvis ADL opgaver, træning af sociale færdigheder, økonomi, madlavning og beskæftigelse.

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer

 • Har psykiatriskerfaring og interesse for at arbejde med borgere med en spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.
 • Er teoretisk velfunderet og kan koble teori til praksis.
 • Er reflekterende og har en respektfuld og anerkendende tilgang.
 • Har gode kommunikative evner og lyst til at biddrage med sit faglige perspektiv i huset.
 • God til at skabe relation med borger og pårørende.
 • Evner at arbejde struktureret samt afslutte sine opgaver.
 • Kan arbejde selvstændigt og dokumentere indsatsen.
 • Lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde.
 • En god kollega som vægter og biddrager til det gode arbejdsmiljø.
 • Kan arbejde rehabiliterende og recovery orienteret.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fagligt dygtige og engagerede kolleger, som giver plads til de forskellige fagligheder.
 • En arbejdsplads, der inddrager beboerne samt støtter beboerne til at mestre eget liv.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig udvikling og hvor du kan være med til at forme og præge udviklingen.
 • Tværfagligt samarbejde i teams, hvor personale biddrager med forskellige kompetencer, samt monofaglig sparring på tværs i Center for Psykiatri.
 • Kollegial supervision og sparring hver 3. uge samt ekstern supervision efter behov.
 • En arbejdsplads som lige nu er i gang med Årsuddannelse i KRAP, som fremadrettet skal anvendes som metode i huset. Deltagelse i Intern basisuddannelse i Center for Psykiatri.

Ansøgere med erfaring med målgruppen, samt kørekort, vil blive foretrukket.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Recovery orienteret tilgang.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter,
Pædagoger og ergoterapeuter. Vi er uddannelsessted for sygeplejerske studerende, ergoterapeut studerende, pædagog studerende samt Social og sundhedsassistent elever. I alt ca. 135 personer fordelt på døgntilbud, dagtilbud, autismetilbud og Psykiatrien i Nordvest. Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger

kan du få ved henvendelse til Funktionsleder Ninna Foldager på tlf. 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse

1. august 2021.

Ansøgningsfrist

Onsdag 23. juni 2021 kl 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag 25. juni 2021.

 

Deadline for ansøgning

23. juni 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up