Socialrådgiver til Familiesektionen

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Familiesektionen i Holstebro opnormer – vi søger derfor socialrådgivere eller -formidlere

Politikkerne i Holstebro Kommune har besluttet, at tilfører Familiesektionen midler til, at vi kan opnormere på myndighedsområdet. Vi søger derfor 6 dygtige socialrådgivere eller socialformidlere til faste stillinger i henholdsvis Ungeteamet, børneteamet og Handicap og Psykiatriteamet. Derudover har vi et ledigt barselsvikariat i Børneteamet på 37 timer.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have et godt liv nu og i fremtiden – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.
Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv nu og i fremtiden.

Stillinger

2 faste stillinger på 37 timer til Ungeteamet
2 faste stillinger på 37 timer til Handicapteamet
2 faste stillinger, hvor én er på 32 timer og én stilling er på 37 timer til Børneteamet
1 barselsvikariat på 37 timer til Børneteamet

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet og har alle myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Vi har implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode i 2018, og vi er rigtig langt med vores brug af SOS og har et fortsat ønske om, at udvikle på vores brug af SOS.

Derudover har vi i 2019 implementeret Dialogbaseret Underretningsmodel, som betyder, at vi modtager underretninger i et dialogisk rum med underretter, og de børn og familier, der er bekymring for.

Vi er i en proces i forhold til, at arbejde målrettet for, at sikre et godt arbejdsmiljø og du skal derfor være motiveret for at være en del af denne proces.

Handicapteamet arbejder med den specialiserede målgruppe af børn med fysiske og psykiske handicaps fra det 0. år til det 18. år. Som socialrådgiver i Handicapteamet sidder du med alle typer inkl. §41 og §42 sager.

Handicapteamet har et helt naturligt samarbejde på tværs med en række interessenter i såvel børn- og ungeregi som i voksenregi, heriblandt regionen, specialiserede institutioner, arbejdsmarked og rehabiliteringsområdet osv. Vi er optagede af at styrke det tværfaglige samarbejde om borgerne og vi arbejder målrettet med den gode overlevering. Der er 10 medarbejder i teamet.

Ungeteamet arbejder med målgruppen fra det 13. år til det 18. år og unge i efterværn. Som rådgiver i Ungeteamet sidder du med alle typer sager (dog ikke handicapsager), og vil dermed få en sagsstamme, hvor der både vil være forebyggelsessager, rådgivningssager og anbringelsessager. Der er 14 medarbejder i teamet.

Børneteamet arbejder med målgruppen af børn i alderen før fødsel til og med det 12. år. Børneteamet har et helt naturligt, tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet og med sundhedsplejen. Teamet består af 14 meget dygtige rådgivere.

Vi arbejder i fællesskab med at sikre en god trivsel og en god samarbejdskultur - ikke bare i de enkelte teams, men i afdelingen generelt - og vi arbejder bevidst med vores individuelle profiler og personligheder i forsøget på at skabe en højkompetent og fleksibel organisation.

Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du

 • Brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi.
 • Har kendskab til lovgivningen.
 • Har erfaring som socialrådgiver eller tilsvarende funktion.
 • Kan strukturere og selvplanlægge dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag.
 • Evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i teamet og ift. samarbejdet på tværs.
 • Har et godt humør med på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone.

Til gengæld får du

 • Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • Dygtige kollegaer der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste.
 • Oplæring af kompetente kollegaer.
 • Muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive en rigtig god arbejdsplads.

Du skal i din ansøgning tydeligt oplyse, hvilket team du søger stilling i.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder Kirstine Sørensen på telefon 96 11 52 43 (Handicap og psykiatri), Dina Mohammad på telefon 96 11 52 23 (Unge) eller Lisette Mikkelsen på telefon 96 11 52 31 (Børn). Læs også mere på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ansøgningen

Send din ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside og bemærk, at vi gerne vil have stillingerne besat snarest muligt og indkalder derfor løbende til samtaler.

Jobopslaget fjernes når stillingerne er besat og senest den 17. juni 2022.

Deadline for ansøgning

17. juni 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up