Socialrådgiver til Holstebro Krisecenter

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro krisecenter er et selvejende tilbud under servicelovens § 109, og vi har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune. Vores kerneopgave er at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, rådgivning og omsorg til kvinder og børn. Vi har fokus på at deres ophold bliver et vendepunkt, så de ser og genopdager egne ressourcer og dermed kan leve et liv uden vold. Vi har plads til ni kvinder og deres børn.

Vi arbejder med en åben og anerkendende tilgang - både til hinanden og til de kvinder og samarbejdspartnere, vi har kontakt med.

Vi søger dig, som

 • kan håndtere forandringer og uforudsete hændelser og etablere ro i kaos
 • er en faglig og kompetent socialrådgiver
 • har begge ben på jorden, signalerer tryghed og er tillidsskabende
 • har erfaring inden for det socialfaglige område og erfaring med forskellige kulturer og æresrelateret konflikter
 • er professionel, empatisk, helhedsorienteret og arbejder i sammenhæng mellem krop, sjæl og psyke
 • er en HOLD-spiller, som ser arbejdet som et fælles arbejde med alles kompetencer i spil - og kan lytte
 • har udpræget relationelle kompetencer og kan omsætte dem i arbejdet med mennesker, der er i krise og i en traumatisk periode
 • er rummelig, møder hvert menneske fordomsfrit og signalerer dette i praksis i ord og handling
 • har interesse i at udvikle pædagogisk praksis
 • går ind i nye opgaver med nysgerrighed og faglighed
 • tror på at alle mennesker kan udvikle sig, uanset hvem man er og hvor man kommer fra
 • har overblik og selvstændighed og arbejder loyalt i ord og handlinger
 • tør spørge nysgerrigt ind til eksisterende praksis
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • vil bidrage til at vores fælles arbejdsplads er et godt sted at være for kvinder, børn, frivillige og personale.

Vi kan tilbyde dig

 • et arbejde præget af en udviklingsbaseret ledelseskultur med forventning om at den enkelte medarbejder gør sit bedste og byder ind med idéer, relation, sparring, faglighed, viden og engagement
 • en meget stabil og tværfaglig kollegagruppe, hvor du aldrig skal være i tvivl om at kollegastøtten er tilstede
 • veluddannede kollegaer
 • masser af glæde og gode oplevelser
 • plads til forskellighed og respekt derfor
 • mulighed for stor selvstændighed i eget arbejde.

Vi arbejder efter den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik, hvor vi benytter metoder som motiverende interviewform, terapeutiske samtaler, Nada, coaching, rådgivende samtaler, mediation og en netværksbaseret tilgang for at få kvinderne til at vedblive i dialog omkring de udfordringer, bekymringer og følelser, der kommer i spil under opholdet på krisecenteret.

Stillingen er til besættelse pr. 1 oktober. Det kræves at du er i stand til at stille bil til rådighed i forbindelse med arbejdet. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med SL.

Yderligere informationer

Vi besvarer IKKE henvendelser vedrørende stillingen, men du er velkommen til at læse yderligere om stillingen i oversigten over hyppige spørgsmål.
Vi vil bede dig om at respektere dette, da vi prioriterer at værne om vores arbejde med kvinder og børn.

Ansøgningsfrist

6. august 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Deadline for ansøgning

06. august 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up