Socialrådgiver til Socialteamet ved Myndighed Social Holstebro Kommune

Socialrådgiver til Socialteamet ved Myndighed Social Holstebro Kommune

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst

Myndighed Social i Holstebro Kommune søger socialrådgiver til Socialteamet

Da en dygtig kollega har valgt at søge andre udfordringer internt i Socialafdelingen, søger vi i Socialteamet en socialrådgiver til en 35 timers fast stilling.

I afdelingen er der tre socialrådgiverteams – Handicap, Social, Psykiatri – som alle arbejder med myndighedsopgaver inden for det specialiserede voksenområde. Det fælles mindset i afdelingen tager udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang, hvor formålet er, at støtten skal hjælpe borgeren til mest mulig selvstændighed og mestring af eget hverdagsliv. Dette mindset understøttes af, at vi i vores daglige arbejde benytter os af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber.

Du vil blive en del af socialteamet, som ud over dig består af 3 andre socialrådgivere, som også brænder for målgruppen. I socialteamet har vi mange forskelligartede opgaver, der er fordelt efter interesse. Du får derfor mulighed for at få indflydelse på din egen sagsstamme. Målgruppen i Socialteamet består primært af borgere med forskellige former for sociale problemer herunder hjemløshed, misbrugsproblematik, kriminalitet samt borgere med dobbeltdiagnoser – hvor de sociale problemstillinger er primære.

Arbejdsopgaver i socialteamet er blandt andet at

 • behandle sager i henhold til Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107, 108
 • udarbejde funktionsudredninger og faglige vurderinger af borgerens støttebehov
 • udarbejde handleplaner jf. Servicelovens § 141 med udgangspunkt i borgerens håb og drømme
 • følge op på igangværende indsatser og mål – herunder sikre at behov, indsats og takst stemmer overens
 • følge op på borgere med tilknytning til Retspsykiatrien
 • koordinere omkring indskrevne på landets Krisecentre og Forsorgshjem i henhold til Servicelovens §§ 109 og 110.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads, som lægger vægt på høj faglighed og kvalitet i arbejdet
 • en afdeling, hvor vi vægter sparring og tilgængelighed højt
 • faste ugentlige sparringsmøder i teamet med deltagelse af funktionsleder
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • eget kontor og mulighed for hjemmearbejde en dag om ugen
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
 • en alsidig hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • fast supervision.

Vi forventer at du

 • er uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring fra det specialiserede voksenområde
 • har stor interesse for socialteamets målgruppe
 • trives med at fokusere på de små fremskridt hos borgerne
 • inddrager borgeren i sagsarbejdet uanset borgerens funktionsniveau
 • kan arbejde selvstændigt, er struktureret og hurtigt kan danne dig et overblik
 • kan indgå i et team og har gode samarbejdsevner
 • kan holde hovedet koldt i spidsbelastede situationer
 • har flair for at arbejde i diverse IT-systemer
 • har gode kommunikative evner
 • har et godt humør og kan trives i et hus med en uformel omgangstone.

Yderligere oplysninger

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos: funktionsleder Jannie Bek Kirkegaard på telefon 96 11 40 12 eller på mail: jbk@holstebro.dk eller socialrådgiver Servet Dogan på telefon 96 11 47 80 eller på mail: servet.dogan@holstebro.dk.

Ansøgning

Stillingen skal søges online på kommunens hjemmeside Der afholdes løbende ansættelsessamtaler og stillingen vil blive besat, når den rette kandidat er fundet. Så tøv ikke med at søge.

De løbende samtaler afvikles fra mandag den 15. maj 2023.

Deadline for ansøgning

31. maj 2023 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up