Socialrådgivere til Familiesektionen

Børn og Unge
Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.
Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i meget kvalificeret service på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med får den bedste hjælp til at få et bedre liv.

Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være meget inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.

Vil du være med?

 
Familiesektionen i Holstebro Kommune har brug for hænder – helt konkret til 2 faste stillinger og 2 barselsvikariater á 1 års varighed – og vi har brug for dem allerede 1. august 2018.
 
Vi har henover det seneste halve år været i gang med en større re-definering. Vi har dels foretaget en større omorganisering, og så har vi implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode. Lige om lidt skal vi i gang med en proces, hvor vi skal kigge på serviceniveau og kvalitetsstandarder. Vi tror på, at disse processer betyder, vi fremover både kan være dygtigere og hurtigere til at lave kompetent sagsbehandling i vores sektion.
 
Sektionen består af 4 rådgiverteams: et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt rådgiverteam der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med juridisk konsulent, socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og 3 teamledere.
 
Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet. Vi har dermed myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).
 
Handicapteamet arbejder med børn og familier der har brug for handicapkompenserende ydelser fx via §41, 42 og 84.
Børneteamet arbejder inden for almenområdet med børn fra før fødsel til og med det 12. år.
Ungeteamet arbejder inden for almenområdet med unge fra det 13. til det 18. år + efterværn.
 
Som kandidat ansøger du til Familiesektionen i bred forstand. Det er pt. i børne- og ungeteamet samt det fremskudte team, at vi mangler rådgivere. Du må meget gerne i din ansøgning skrive, hvilken målgruppe, du har præferencer for at arbejde med.
 
Vi er meget tværfagligt orienterede og har samarbejde på tværs med mange forskellige interne og eksterne interessenter, og vi er meget optagede af at udvikle vores tværfaglige netværk.
Familiesektionen er organiseret i Rådgivningsenheden, som desuden indeholder, Børne- og Ungecenter Østervang og Familiehuset Spiren (der lige er blevet sammenlagt), Tandplejen og Sundhedsplejen. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs i Rådgivningsenheden som ledes af Rådgivningschefen.

Vi lægger vægt på:
  • At du er er socialrådgiver eller -formidler uddannet
  • At faglig kvalitet og udvikling heraf står højt på din dagsorden
  • At du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer
  • At du tænker i helheder og er løsningsorienteret
  • At du kan koordinere indsatser med mange interessenter
  • At du prioriterer inddragelse og samarbejde på tværs
  • At du har et godt og smittende humør og kan bidrage til den gode stemning
 
Så tilbyder vi til gengæld:
Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Alle fire stillinger er fuldtidsansættelser på 37 timer. De to er faste stillinger, og de to andre er 1-årige vikariater. I hvilke teams hhv. de faste stillinger og vikariaterne besættes, afhænger af de valgte kandidaters kompetencer. Det er meget vigtigt, at du i din ansøgning skriver din præference målgruppemæssigt og begrunder denne.

Familiesektionen har til huse på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Leder af Familiesektionen, Mads Larsen, på telefon 9911 5231 eller 2062 3316. Læs også mere på www.holstebro.dk.

Ansøgningen
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest d. 7. juni 2018.
Udvalgte kandidater skal til samtale den 14. juni 2018.

Deadline for ansøgning

07. juni 2018 23:59


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up