Socialrådgivere til Familiesektionen

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Familiesektionen i Holstebro Kommune søger 3 Socialrådgivere

Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.
Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i meget kvalificeret service på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.

Vil du være med?

Så søger vi nemlig lige nu 3 dygtige socialrådgivere eller – formidlere. To til vores almenområde og 1 til vores Handicapteam. Stillingen i handicapteamet er på 25 timer, men med mulighed for i en tidsbegrænset periode af være på fuld tid. Tiltrædelse er snarest muligt.

Vi har henover de seneste år været i gang med en større re-definering i Familiesektionen. Vi har dels foretaget en større omorganisering, og så har vi implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode. Vi tror på, at disse processer betyder, vi fremover både kan være dygtigere og hurtigere til at lave kompetent sagsbehandling i vores sektion i fuld øjenhøjde med borgerne.

Sektionen består af 4 rådgiverteams: et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt rådgiverteam der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med juridisk konsulent, socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og 3 teamledere.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet. Vi har dermed myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Børneteamet arbejder med målgruppen af børn i alderen før fødsel til og med det 12. år. Børneteamet har et helt naturligt, tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet og med sundhedsplejen.

Teamet består af i alt 13 meget dygtige rådgivere. Der er en rigtig god samarbejdskultur – ikke bare i teamet, men i afdelingen generelt – og vi arbejder bevidst med vores individuelle profiler og personligheder i forsøget på at skabe en højkompetent organisation.

Handicapteamet består af i alt 10 meget dygtige rådgivere, der arbejder med den specialiserede målgruppe af børn med fysiske og psykiske handicaps fra det 0. år til det 18. år. Som socialrådgiver i Handicapteamet sidder du med alle typer inkl. §41 og §42 sager.

Handicapteamet har et helt naturligt samarbejde på tværs med en række interessenter i såvel børn- og ungeregi som i voksenregi, heriblandt regionen, specialiserede institutioner, arbejdsmarked og rehabiliteringsområdet osv. Vi er optagede af at styrke det tværfaglige samarbejde om borgerne og vi arbejder målrettet med den gode overlevering.

Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du:

 • Brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi
 • Har kendskab til lovgivningen.
 • Har erfaring som socialrådgiver eller tilsvarende funktion.
 • Kan strukturere og selvplanlægge dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag.
 • Evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i teamet og ift. samarbejdet på tværs
 • Har et godt humør med på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone.

Til gengæld får du:

 • Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • Dygtige kollegaer der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • God oplæring.
 • Muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive Danmarks Bedste Familiesektion

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en fuldtidsansættelse på 37 timer.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder i Familiesektionen, Lillian Skovby Storbank på telefon 96 11 52 37 eller Teamleder Kirstine Sørensen 96 11 52 43. Læs også mere på www.holstebro.dk.

Ansøgningen

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 13. august 2021 kl. 12.00

Udvalgte kandidater skal regne med at der afholdes samtaler onsdag den 18. august 2021.

Deadline for ansøgning

13. august 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up