Socialrådgivere til vikariater i Familiesektionen

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Der er babyboom i Familiesektionen i Holstebro Kommune. Vi søger derfor 5 barselsvikarer til vores afdeling.
 
 • 2 stillinger i Børneteamet pr. 1. november og 1. december 2021.
 • 3 stillinger i Ungeteamet pr. 1. november, 1. december 2021 og 1. januar 2022.

Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv, og at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig. Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i meget kvalificeret service på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være meget inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.

Vil du være med? Så søger vi nemlig lige nu 5 dygtige socialrådgiver eller socialformidler til vores afdeling.

Lidt om os

Vi har implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode. Vi tror på, at disse processer betyder, vi fremover både kan være dygtigere og hurtigere til at lave kompetent sagsbehandling i vores sektion i fuld øjenhøjde med borgerne.

Sektionen består af fire rådgiverteams: et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt rådgiverteam der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med juridisk konsulent, socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og teamledere.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet. Vi har dermed myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Børneteamet arbejder med målgruppen af børn i alderen før fødsel til og med det 12. år. Børneteamet har et helt naturligt, tæt samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet og med sundhedsplejen. Teamet består af 14 meget dygtige rådgivere.

Ungeteamet arbejder med målgruppen fra det 13. år til det 18. år og unge i efterværn. Som rådgiver i Ungeteamet sidder du med alle typer sager (dog ikke handicapsager), og vil dermed få en sagsstamme, hvor der både vil være forebyggelsessager, rådgivningssager og anbringelsessager. Teamet består af 10 meget dygtige rådgivere.

Vi arbejder i fællesskab med at sikre en god trivsel og en god samarbejdskultur - ikke bare i de enkelte teams, men i afdelingen generelt - og vi arbejder bevidst med vores individuelle profiler og personligheder i forsøget på at skabe en højkompetent og fleksibel organisation.

Du skal i din ansøgning tydeligt oplyse hvilket team du søger stilling i.

Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du

 • brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi
 • har kendskab til lovgivningen
 • har erfaring som socialrådgiver eller tilsvarende funktion
 • kan strukturere og selvplanlægge dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag
 • evner at tage et helhedsperspektiv - både i forhold til enkeltsager i teamet og i forhold til samarbejdet på tværs
 • har mod til at tage beslutninger og have is i maven
 • arbejder løsningsfokuseret og inddragende
 • har et godt humør med på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone.

Til gengæld får du

 • ansættelse i en sektion, hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig
 • en stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at "gøre det bedste"
 • gode kollegaer og ledere i en sektion, hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen
 • dygtige kollegaer der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • oplæring af kompetente kollegaer
 • muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive Danmarks Bedste Familiesektion.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om fuldtidsansættelser på 37 timer.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder i Familiesektionen, Lillian Skovby Storbank på telefon 96 11 52 37 eller Teamleder Dina Mohammad telefon 96 11 52 23.

Ansøgningen

Søg stillingen elektronisk senest den 7. oktober 2021 på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Udvalgte kandidater skal regne med at skulle til samtale den 13. oktober 2021.

Deadline for ansøgning

07. oktober 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up