Sundheds- og ældrechef

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Kan du skabe følgeskab – og samtidig følge op? Drives du af at motivere - og kan du samtidig eksekvere?

Lige nu har du en unik mulighed for at sætte dit præg på udvikling, drift og ledelse af sundheds- og ældreområdet i Holstebro Kommune. Vi søger en sundheds- og ældrechef, der med kerneopgaven og medarbejderne i fokus kan gøre en forskel for borgerne.

I sundheds- og ældreområdet i Holstebro Kommune møder du en kultur, hvor der ikke er langt fra ord til handling. Du bliver en del af en chefgruppe, hvor vi er optaget af at skabe sammenhængskraft og fælles retning. Det gør vi i et givende samarbejde med det politiske udvalg og med en faglig stærk organisation. Internt i organisationen arbejder vi ud fra en vision om at skabe flere smil i hverdagen for både borgere og medarbejdere. Det gør vi med fokus på sammenhørighed og målet er at hjælpe borgernes drømme på vej.

I øjeblikket vil du opleve, at vi arbejder med at udmønte budgetforliget for 2023-2026 i konkrete tiltag, etablere faste teams i kommunens hjemmepleje på tværs af faggrupper samt har fokus på, hvordan vi kan styrke det nære sundhedsvæsen på tværs af sektorer. På socialområdet fylder implementeringen af den nye helhedslov, som vil komme til at kalde på et endnu tættere samarbejde med Sundhedsområdet.

Dine vigtigste ansvarsområder

Som vores nye sundheds- og ældrechef vil du stå i spidsen for ca. 900 fastansatte medarbejdere og et samlet budgetansvar på ca. 800 mio. kr. Du bliver et vigtigt omdrejningspunkt i at udstikke en tydelig retning for området med udgangspunkt i visionen. Du skal kunne sikre samarbejdet på tværs i kommunen og på tværs af sektorerne i kommune og region.

Dine ansvarsområder vil i øvrigt omfatte
 • personaleledelse for fem centerledere og tre konsulenter
 • sammen med direktøren på området deltage i den politiske betjening af Social- og Sundhedsudvalget
 • økonomistyring på området
 • deltagelse i Ældrerådets møder
 • samarbejde med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.
Hertil kommer en række drifts- og styringsmæssige fokusområder, som er beskrevet i job- og personprofilen

Din profil og kvalifikationer

Dine personlige kompetencer er vigtige for os. Vi ved, at det er menneskene i vores organisation, der skaber resultaterne og skaber og udvikler vores kultur.

Du skal derfor evne at
 • udvise både rummelighed og tydelighed i din ledelse af ledere
 • inspirere og sætte retning samtidig med, at du er lyttende, har en anerkendende tilgang og er involverende i din lederstil
 • skabe overblik og kunne gennemskue komplekse problemstillinger i en politisk ledet organisation
 • etablere relationer og sammenhængskraft indenfor eget område, i forvaltningen og i organisationen som helhed
Du har en solid ledererfaring fra en politisk ledet organisation og kendskab til det sundhedsfaglige velfærdsområde. Du har en sundhedsfaglig uddannelse kombineret med relevant lederuddannelse. Du kan dokumentere erfaring med at udarbejde handleplaner, implementere i bund og skabe resultater.

Vil du vide mere?

Holstebro Kommune er en ambitiøs kommune, som vækster og er attraktiv på mange områder, og ønsker at være det på endnu flere. Du kan læse mere om vores værdier og strategier på kommunens hjemmeside.

Sundheds- og ældreområdet udgør halvdelen af Social- og sundhedsforvaltningens fagområde, og er organiseret i en centerstruktur med fem centre. Du kan læse om sundheds- og ældreområdet i Job- og personprofilen, hvor du i øvrigt også kan se mere om selve jobbet, hvad du går ind til og vores forventninger til dig som vores nye chef.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte:Alle henvendelser behandles fortroligt.

Praktisk information

Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter, og ansættelse i henhold til cheflønaftalen for KL’s forhandlingsområde.

Dit arbejdssted vil være på Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via Holstebro kommunes hjemmeside.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 3. januar 2023 kl. 08.00.

Første samtalerunde finder sted den 10. januar 2023. Anden samtalerunde afholdes den 26. januar 2023.

De kandidater som går videre til anden samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofil.

Der vil indgå en case i forbindelse med anden samtale.

Deadline for ansøgning

03. januar 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up