Sundhedsfaglig medarbejder til Hus 17 - Center for Psykiatri

Sundhedsfaglig medarbejder til Hus 17 - Center for Psykiatri

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Social og Sundhedsassistent eller sygeplejerske på det længerevarende socialpsykiatriske botilbud Welschsvej 17 (Hus 17) Center for Psykiatri, Socialafdelingen Holstebro Kommune.

Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, så er du måske vores nye kollega pr. 1. juni 2023?

Vi søger en ny kollega i vores skønne hus, da en vellidt kollega efter mange år har valgt at gå på pension til sommer. Derfor har du nu muligheden for at blive en del af vores dygtige og engagerede team i Hus 17. Stillingen er en fast stilling på 30-32 timer i blandede dag- og aftenvagter, samt arbejde hver 3. weekend

Vi søger en kollega som er engageret, smilende, humoristisk, rummelig, kan arbejde relations orienteret i en travl hverdag, er fagligt velfunderet og vægter samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger højt. En kollega som møder stabilt op til sine vagter og gerne bidrager med sin faglige viden og vores gode arbejdsmiljø. Er du nyuddannet er du også velkommen til at søge denne stilling.

Vi arbejder i Hus 17 ud fra et Recovery orienteret perspektiv, hvor borgerens trivsel og udvikling er i fokus. Vi anvender metoder fra KRAP og værdsættende samtale. Vi involverer vores borgere, som derfor også vil deltage i ansættelsessamtalerne i huset.

Vi kan tilbyde en varieret hverdag på et længerevarende botilbud hvor der bor 10 voksne borgere med forskellige diagnoser, sårbarheder og omfattende behov for støtte.
Det daglige arbejde i Hus 17 består bl.a. af mestringssamtaler med borgerne, ledsagelse, rengøring samt støtte til praktiske opgaver, ADL-træning og kompenserende støtte ud fra et hverdagsrehabiliterende perspektiv. Herudover er der også dokumentationsarbejde i Nexus og som noget helt nyt anvender vi Sekoia.

Du vil indgå i en personalegruppe bestående af social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ergoterapeuter og socialpædagoger. Vi lægger vægt på det mono- og tværfaglige samarbejde i huset og på tværs af afdelingerne hus 17, Hus 13-15 og Fredericiagade. Hus 17 er uddannelsessted for sygepleje studerende. Vi arbejder i kontaktteams og der afholdes teammøder, hver 14 dag, personalemøde hver 4. uge samt supervision hver 4. uge.

Du vil kunne forvente at have skiftende arbejdstider i dag- og aftenvagter samt weekendvagt hver 3. weekend. Der er mulighed for at komme med ønsker til vagtplanen samt bytte vagter med kolleger ved behov.

Ansøgere med kørekort vil blive foretrukket.

Løn og ansættelse efter overenskomst.

Kan du se dig selv i denne stilling, ser vi frem til en ansøgning fra dig.

Ansøgningsfrist

Mandag den 17. april 2023 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 25. april 2023. Samtalen er opdelt i 2, idet borgere deltager i ansættelsessamtalerne. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023.

Nærmere oplysninger

kan fås ved Funktionsleder Ninna Foldager på telefon 22 13 76 52 / Ninna.Foldager@Holstebro.dk eller koordinerende medarbejder Conny Thusholt Hansen på telefon 96 11 47 19 (hverdage ml. 8.00-15.00).

Deadline for ansøgning

17. april 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up