Sygeplejerske som assisterende teamleder i Akutfunktionen, Center for Sundhed

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for både  den brede og akutte sygepleje, og er du god til at kommunikere og skabe overblik? Har du lyst til at være med til at drive og udvikle den kommunale Akutfunktion til gavn for borgerne og samarbejde på tværs? Så er du måske vores nye assisterende teamleder i Akutfunktionen!

Om jobbet

Stillingen som assisterende teamleder består af både faglig ledelse og personaleledelse. Vi forventer, at du medvirker til stabil drift og i høj grad medvirker til at forme og udvikle arbejdsopgaver og implementeringsplaner.
Som assisterende teamleder indgår du i et tæt samarbejde med teamlederen i afdelingen, hvor respekt, tillid og samarbejde står højt på dagsordenen.

Dine opgaver vil være 

 • personale- og faglig ledelse i samarbejde med teamlederen
 • at være en synlig inspirator og kulturbærer overfor ansatte, borgere og pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • at stå for vagtplanlægning for plejepersonalet
 • implementering af projekter og udviklingsinitiativer, der relaterer sig til Akutfunktionen
 • kvalitetssikring af indsatsen i opgaveløsningen
 • at bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer
 • at udvikle og skabe retning for Akutfunktionen ift. det nære sundhedsvæsen, i tæt samarbejde med teamleder og centerleder.

Vi forventer, at du fagligt kan sige ja til, at du

 • er uddannet sygeplejerske
 • har potentiale og lyst til ledelse
 • brænder for den brede sygepleje
 • kan sætte retning for den sundhedsfaglige indsats og gå forrest i udviklings- og forbedringsprocesser - både organisatoriske og faglige
 • evner at implementere forandringer - både centralt og lokalt besluttede
 • er god til at strukturere og tilrettelægge processer og afslutte dem.

Vi ønsker, at du som person er

 • udadvendt og møder andre med høj grad af tillid, respekt og imødekommenhed
 • anerkendende i din kommunikation og tilgang til andre mennesker
 • klar og tydelig i din kommunikation
 • i stand til at omsætte mål til handling i et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • visionær og innovativ samt har naturlig gennemslagskraft og kan samarbejde værdibaseret.

Om os

Du vil blive en del af et team på ca. 30 engagerede og fagligt dygtige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Seks er tilknyttet vores udekørende akutteam. Derudover har vi et tæt samarbejde med kommunale ergo- og fysioterapeuter, visitationen, sygehuset, praksislæger, sygeplejen og hjemmeplejen. Afdelingen har 24 borgerstuer hvoraf ti er tildelt akutpladser og 14 er tildelt midlertidige opholdspladser. Borgerne visiteres til pladserne via enten kommunens visitation eller akutsygeplejerskerne og kommer både fra sygehuset og eget hjem. Hverdagen i Akutfunktionen er præget af en ambitiøs tilgang til den enkelte borgers problemstillinger og udfordringer og en høj faglighed blandt medarbejderne.

Vi tilbyder

 • en spændende stilling, hvor du kan være med til at præge rammer og indhold, både fagligt og strukturelt
 • samarbejde med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og ledere på tværes i organisationen
 • et afvekslende og udfordrende job, hvor udvikling, faglighed og den daglige drift er i fokus
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling og alsidige opgaver i en foranderlig hverdag
 • at du bliver en del af et velfungerende ledelsesteam, hvor sparring er en del af hverdagen.

Løn og ansættelsesforhold

Du ansættes på 37 timer.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at søge stillingen, og ønsker du yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Mette Brøgger på telefon 22 49 61 87.

Ansøgningsfrist

7. oktober 2022 kl. 23.59.
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Deadline for ansøgning

07. oktober 2022 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up