Sygeplejerske til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sygeplejerske til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for at arbejde med kræftrehabilitering, så kan vi tilbyde et længerevarende vikariat på 30 t/ uge fra 1. juni 2023 – 1. september 2024.

Rehabilitering er et højt prioriteret område i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Alle rehabiliteringsforløb i afdelingen varetages tværfagligt i teams sammensat af forskellige faggrupper - og roller og opgaver omkring et rehabiliteringsforløb er forskellige i de enkelte teams. Aktuelt varetager vi rehabilitering indenfor hjerte-, KOL-, kræft-, osteoporose og diabetesområdet.

Rehabiliteringsforløbene er tilrettelagt ud fra anbefalingerne i forløbsprogrammer og nationale anbefalinger - og er baseret på gruppeforløb op til 12 ugers varighed. Vi har stort fokus på både den sundhedspædagogiske og den faglige indsats i forløbene med henblik på at udvikle borgers mestringsevne i hverdagslivet. Den fysiske træning i forløbene varetages både i lokaler i Center for Sundhed og i udendørs miljøer. Systematisk dokumentation af borgers forløb er en naturlig del af det daglige arbejde.

Du vil blive en del af et stærkt tværfagligt team i en dynamisk afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Dine arbejdsopgaver bliver fortrinsvis i forbindelse med kræftrehabilitering med bl.a. varetagelse af afklarende samtaler, gruppeundervisning og individuelle samtaler ved behov. Afhængig af din profil vil du eventuelt indgå i andre indsatsområder i Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Vi tilbyder

 • En spændende og unik mulighed for at varetage rehabilitering i en kommunal kontekst tæt på borgers nærmiljø
 • Mulighed for at være en del af et engageret team, der brænder for deres fagområde og hvor der er lagt vægt på sparring, vidensdeling og et godt kollegaskab
 • At du bliver en del af et center hvor der er fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i et bredt sundhedsperspektiv, fokus på et godt arbejdsmiljø og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • En 30-timers stilling, hvor du er selvtilrettelæggende med dine timer. Arbejdsopgaverne primært vil ligge i dagtimerne (mellem kl. 7-18).

Du har

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Relevant erfaring indenfor kræftområdet
 • Viden om og erfaring med sundhedspædagogik  
 • Øje for muligheder frem for begrænsninger
 • Lyst og kompetence til at arbejde selvstændigt, i teams og på tværs i og udenfor organisationen
 • Sproglige kompetencer i skrift og tale   
 • Faglig nysgerrighed, er stabil og fleksibel i tanke og handling.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Centerleder Winnie Munk på telefon 96 11 48 01 / mail winnie.munk@holstebro.dk eller sygeplejerske Stephanie Bjerre Stræde, telefon 96 11 48 60.

Ansøgningsfrist

Mandag den 17. april 2023 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 21. april 2023.


 

Deadline for ansøgning

17. april 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up