Sygeplejerske til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sygeplejerske til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for at arbejde med hjerte- og KOL- rehabilitering, så kan vi tilbyde et barselsvikariat på 30 timer/ugentligt fra 1. december 2023 – 1. juli 2024 med mulighed for forlængelse.

Rehabilitering er et højt prioriteret område i Sundhedsfremme og Forebyggelse. Alle rehabiliteringsforløb varetages tværfagligt i teams sammensat af forskellige faggrupper afhængig af det konkrete indsatsområde. Roller og opgaver omkring et rehabiliteringsforløb er således forskellige i de enkelte teams. Aktuelt varetager vi rehabilitering indenfor hjerte-, KOL-, kræft-, osteoporose- og diabetesområdet.

Rehabiliteringsforløbene er tilrettelagt ud fra anbefalingerne i forløbsprogrammer og nationale anbefalinger. Vi har stort fokus på både den sundhedspædagogiske og den faglige indsats i forløbene med henblik på at udvikle borgers mestringsevne i hverdagslivet. Den fysiske træning i forløbene varetages både i lokaler i Center for Sundhed og i udendørs miljøer. Systematisk dokumentation af borgers forløb er en naturlig del af det daglige arbejde.

Du vil blive en del af et stærkt tværfagligt team i en dynamisk afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Afhængig af din profil kan du eventuelt indgå i andre indsatsområder i Sundhedsfremme og Forebyggelse end Hjerte- og KOL rehabilitering.

Vi tilbyder

 • En spændende og unik mulighed for at varetage rehabilitering i en kommunal kontekst tæt på borgers nærmiljø
 • Mulighed for at være en del af engagerede teams, der brænder for fagområderne og hvor der er lagt vægt på sparring, vidensdeling og et godt kollegaskab
 • At du bliver en del af et center hvor der er fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i et bredt sundhedsperspektiv, fokus på et godt arbejdsmiljø og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • En 30-timers stilling hvor arbejdsopgaverne primært vil ligge i dagtimerne (mellem kl. 7.00-18.00).

Du har

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Relevant erfaring indenfor hjerte-/karområdet og/eller indenfor det lungemedicinske speciale
 • Viden om og erfaring med sundhedspædagogik – gerne erfaring med rehabiliteringsopgaver
 • Øje for muligheder frem for begrænsninger
 • Lyst og kompetence til at arbejde selvstændigt, i teams og på tværs i og udenfor organisationen
 • Sproglige kompetencer i skrift og tale
 • Faglig nysgerrighed, er stabil og fleksibel i tanke og handling.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Centerleder Winnie Munk på telefon 96 11 48 01 / mail winnie.munk@holstebro.dk eller sygeplejerske Mette Lund Hendriksen, telefon 96 11 48 63.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. oktober 2023.


 

Deadline for ansøgning

10. oktober 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up