Sygeplejerske til fast dagvagtstilling, Skredsande AB

Sygeplejerske til fast dagvagtstilling, Skredsande AB

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en sygeplejerske til vores botilbud på Skredsande AB, Center for Handicap. Stillingen er fast og på 30 timer.

Vagterne ligger som udgangspunkt mandag til fredag i tidsrummet 7.00-15.30. Stillingen ønskes besat fra 1. oktober 2024 eller snarest herefter.

Skredsande AB er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskadet. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. Botilbuddet består af 2 afdelinger som hver er opdelt i to bo enheder. Vi har plads til i alt 26 borgere.

Som sygeplejerske på Skredsande vil du få ansvaret for en række opgaver, herunder blandt andet
 • indgå i tæt samarbejde med huset øvrige personale omkring borgernes sundhed og trivsel
 • kontakt til læge/sygehus samt ledsagelse hertil, når det er relevant
 • kontakt og faglig sparring med vores Social Sygeplejefaglige Team (SST)
 • opdatering og vedligehold af borgernes tværfaglige helhedsvurdering i Nexus
 • opdatering og vedligehold af borgerens allonge
 • kvalitetssikring i forhold til om vi lever op til lovgivningen med udgangspunkt i vores kvalitetsbeskrivelse for Sundhedsfaglig virksomhed
 • hygiejneansvarlig, herunder tilknytning til vores hygiejneorganisation
 • sundhedsagent, med udarbejdelse af sundhedsscreeninger på vores borgere
 • udarbejde undervisningsmateriale og undervise nyansatte i vores lokale medicinhåndtering
 • indgå i et samarbejde med vores social- og sundhedsassistenter vedr. medicindosering  
Det er et krav, at du har kørekort og er villig til at køre i vores 9-personers handicapbus, selvfølgelig med rette oplæring/introduktion.

Som sygeplejerske vil du ikke få en fast tilknytning til en afdeling, men vil være tilknyttet hele huset. Du skal dog ved behov være indstillet på at hjælpe til i den daglige drift, hvorfor det er vigtigt, at du også brænder for det pædagogiske arbejde med borgeren, herunder også være indstillet på at indgå i plejeopgaver.

Vi har borgere, som kan være udadreagerende, hvorfor det er vigtigt, at du kan udstråle ro, og bevare overblikket i selv pressede situationer. Det er vigtigt, at du kan rumme borgeren og de udfordringer, som en hjerneskade fører med sig.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang, som betyder at vi altid har borgerens ressourcer i fokus, og hvor vi altid arbejder ud fra en anerkendende tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og det er vigtigt, at du formår at bruge din faglighed samtidig med, at du kan give plads til andres. Du får mange ansvarsområder, og som ene sygeplejerske på stedet stiller det derfor et stort krav til dig om, at du er selvstændig, men det er samtidig vigtigt, at du formår at give relevant og vigtig viden fra dig.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Du er velkommen til at kontakte vagtplanlægger Kathrine Kofoed på telefon 24 66 20 92 eller funktionsleder, Sanni Ørskov Yde, på telefon 96 11 46 01, hverdage mellem kl. 9-11, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 13. august 2024 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 21. august 2024.

Du vil blive indkaldt via mail, hvorfor det forventes at du holder øje med denne i dagene op til den 21.august 2024.

Deadline for ansøgning

13. august 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up