Sygeplejersker

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst

Søger du nye udfordringer, og vil du være en del af et team med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel, sammenhold og daglige grin vægtes højt?

Så se her!

Hjemmesygeplejen Vest søger 2 sygeplejersker til faste stillinger med tiltrædelse d. 1. september 2022 eller tidligere. Stillingerne er med lokation på Thorsvej. Begge stillinger er dag- og aftenvagtsstillinger på 30 t/u. Stillingerne er med weekendvagt cirka hver 4. uge.

Hos os bliver du en del af en fantastisk kollegaflok med plads til forskelligheder. Vi er fagligt stærke og engagerede, gode til at passe på hinanden og grine sammen. Vi er fleksible og gode til at hjælpe hinanden. Som nyansat vil du indgå i et individuelt udarbejdet introduktionsforløb, og sammen med dine kollegaer tilbydes du faglig vejledning og kollegial sparring i hverdagen. Desuden vil du blive tildelt en mentor, der er ekstra ansvarlig for at hjælpe dig godt på vej i dit nye job som hjemmesygeplejerske hos os.
Man er nogle distrikter i Holstebro Kommune ved at sætte gang i et projekt ”Faste teams”, som bliver vores version af den hollandske Buurtzorg-model, hvor tværfagligt samarbejde i forhold til borgeren vægtes højt.

Holstebro Kommune ønsker at fremme borgerens mulighed for at leve et selvstændigt liv. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i borgeren og dennes netværk.
Som sygeplejerske hos os tilbydes du et spændende og udfordrende arbejde med masser af udviklingsmuligheder, stor selvstændighed, fleksibilitet, men også gode muligheder for faglig sparring i hverdagen. Du bliver en del af et tværfagligt arbejdsmiljø med meget afvekslende arbejdsdage indeholdende kompleks sygepleje med et godt samspil mellem generalist- og specialistfunktioner. Som hjemmesygeplejerske er det dig, der sikrer det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og kollegaer samt sørger for, at det sygeplejefaglige niveau er i top. Du er selvvisiterende, hvilket betyder, at du vurderer, hvad borgeren har behov for, hvorfor din kliniske vurdering og beslutningstagen er helt central i planlægningen af borgerens forløb. Du vil indgå i et team med fagligt ansvar, og du skal bruge hele din faglighed i dine daglige opgaver.
Vi yder sygepleje til borgere i eget hjem i et tværfagligt samarbejde med hjemmeplejen, terapeuter, læger og sygehusafdelinger.

Vi arbejder blandt andet med følgende indsatsområder

  • Sygeplejefaglig udvikling med udgangspunkt i aktuelle borgersager
  • Tværfaglig teams der arbejder sammen om den enkelte borger
  • Tværfaglige borgerkonferencer og planlægning af plejen

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder i Vest, Mette Marie Frølund Jepsen, telefon 29 67 36 24.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 20. juli 2022 kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Deadline for ansøgning

20. juli 2022 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up