Teamleder til Familiesektionen - Handicap og Psykiatri

Teamleder til Familiesektionen - Handicap og Psykiatri

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Vi tror på, at alle børn og unge skal have et godt liv nu og i fremtiden.

Da vores mangeårige teamleder har valgt at gå på pension, søger vi hendes afløser. Vi udvidet perioden, hvor du har mulighed for, at søge stillingen.

Brænder du for at stå i spidsen for et team af fagligt kompetente, engagerede og dedikerede socialrådgivere med godt humør? Så glæder vi os til at møde dig.

I Familiesektionen har vi fokus på tydelig, tilgængelig og nærværende ledelse som et grundvilkår for at kunne sikre stabilitet og høj kvalitet i arbejdet med familierne. Vi har i 2022 opnormeret med flere medarbejder i afdelingen, så vi sikrer kortere behandlingstid.

Du skal som leder turde gå foran i forhold til at skabe faglig udvikling og have fokus på det gode arbejdsmiljø med en anerkendende og inddragende tilgang. Vi arbejder efter en fælles strategi om, at vi skal levere god faglig kvalitet ud fra en fælles retning for driften

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet og har alle myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Vi har implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode i 2018, og vi er rigtig langt med vores brug af SOS og har et fortsat ønske om, at udvikle på vores brug af denne.

Sektionen består af 4 rådgiverteams: et handicap og psykiatriteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt forebyggende rådgiverteam, der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med en juridisk konsulent, en socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team.

Ledelsen forestås af sektionsleder og 3 teamledere, hvor du bliver den ene. Ud over dette har vi et tæt samarbejde med vores skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, PPR, politiet, samt vores eksterne samarbejdspartnere til sikring af en helhedsorienteret indsat omkring familien.

Som Teamleder i Familiesektionen er det ønskværdigt, at du

 • har ledererfaring – og gerne fra Børne- og familieområdet
 • kan agere i krydsfeltet mellem tæt styring og uddelegering
 • har kendskab til Servicelovens kap. 11 og har fokus på faglig kvalitet og udvikling som væsentlig kerneværdi
 • har stort fokus på driften i en sektion som vores og samtidig er udviklingsorienteret og ikke bange for at tænke i nye baner
 • evner at spille – i forvejen højt kompetente medarbejdere – endnu bedre
 • er åben, ærlig og modtagelig overfor input fra dine medarbejdere
 • vægter et godt arbejdsmiljø og arbejder bevidst hen imod dette
 • er både synlig og tydelig, samtidig med, at du har en del af din personlighed med på arbejde og kan skabe relationer internt og eksternt
 • du vil gerne gå forrest og formår at skabe følgeskab bl.a. gennem involvering og tydelig kommunikation
Sagt med andre ord; du kan lede et team og være aktiv medskaber af en Familiesektion med en fælles kultur og et godt fagligt udgangspunkt. Du har lederegenskaber, der gør, at din ledelse er situationsafhængig. Du har et særligt blik for de inddragende metoder og vil være med til at skabe et miljø med høj faglighed.

Til gengæld får du

 • ansættelse i en sektion, hvor der er mange spændende ting i gang, og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • en stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • en lederstilling med et stort ledelsesrum
 • gode kollegaer og ledere i en sektion, hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • tæt sparring og tæt samarbejde med en velfungerende ledergruppe, som vægter faglig ledelse højt
 • dygtige medarbejdere der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at vi har en god arbejdsplads

Som Teamleder i Handicap og psykiatriteamet har du bl.a. følgende overordnede opgaver

 • understøtte dit team og dine medarbejdere med faglig sparring og træffe beslutninger og afgørelser
 • sammen med øvrig ledelse at styre sagsudviklingen i teamet og hos den enkelte medarbejder og understøtte en stram økonomistyring.
 • sikre trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø i dit team
 • udvikle metoder, ideer og tænkninger i dit team og i sektionen som helhed
 • overordnet ansvar for anbringelsessager for målgruppen, der skal i Børne- og Unge udvalg.
 • det daglige personaleansvar – dog ikke lønforhandling og økonomi
 • socialvagt (i tilfælde af akut opståede sager) ca. hver 8. uge.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der er tale om en fuldtidsansættelse på 37 timer. Ansættelse pr. 01. august 2023.


Familiesektionen har til huse på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sektionsleder i Familiesektionen, Lillian Storbank, på telefon 99 11 52 37 eller teamleder Dina Mohammad, på telefon 96 11 52 23. Læs også mere på vores hjemmeside.

Ansøgningen

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 14. april 2023 kl. 08.00. Udvalgte kandidater skal som udgangspunkt til første samtale den 18. april 2023.

De kandidater der går videre til anden samtalerunde skal herefter gennemgå en personlighedsprofil og have feedback på denne.

Anden samtalerunde foregår den 04. maj 2023.

Deadline for ansøgning

14. april 2023 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up