Tilkaldevikarer til aften/natte vagter til Hyldgården hus 1-3-5-9, Center for Handicap

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Hyldgården, Center for Handicap søger vikarer uden fast timeantal snarest muligt.

Center for Handicap er det ene af 4 centre, som organisatorisk hører under Socialafdelingen for Social, Sundhed og Arbejdsmarked. De øvrige centre er Uddannelsescenter Mariebjerg, Center for Psykiatri og Center for Socialt Udsatte. Centrene samarbejder på tværs af organisationen.

Hyldgården er et botilbud for 27 beboere med varigt nedsat fysisk og psykisk
Funktionsevne. Målgruppen er karakteristisk ved et lavt kognitivt funktionsniveau.
Der indgår personlig pleje. Borgerne skal støttes eller guides i forhold til diverse gøremål.
Nogle af beboerne har behov for ”en til en” støtte. Der kan forekomme udad reagerende og selvskadende adfærd.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang. Det betyder at indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv.

Stillingen indebærer timer i hele huset.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter og medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse.

Vi forventer, at du:
 • har lyst til målgruppen
 • har lyst til at arbejde aften/nat
 • deltager i rengøringsopgaver
 • kan bevare roen og overblikket samt handle i tilspidsede situationer
 • er fleksibel i forhold til arbejdstider
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde
 • kan se dig selv som en del af en større sammenhæng i et stort hus, og som kan
 • arbejde fleksibelt i forhold til flere målgrupper/enheder
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:
 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en høj grad af ansvar
 • et hus med mange gode traditioner

Løn forhandles i forhold til regler gældende for NY-løn

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinator Anja Toftgaard tlf. 96 11 65 02.

Du søger stillingen på Holstebro kommunes hjemmeside senest den 1. juni 2018.

 

Deadline for ansøgning

01. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up