Timelønnede vikarer til Hyldgården hus 9-29, Center for Handicap

Timelønnede vikarer til Hyldgården hus 9-29, Center for Handicap

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Vi søger snarest muligt timelønnede vikarer til vores kombinerede bo- og dagtilbud på Hyldgården hus 9/29.

Vi søger både faglærte og ufaglærte timelønnede vikarer. Så er du faglært og bare gerne selv vil styre, hvornår du arbejder; er du i gang med studiet og gerne vil supplere SU’en, eller holder du et sabbatår, så vil Hyldgården hus 9/29 bestemt være et sted for dig.

Du skal kunne byde ind på minimum 4 vagter pr. måned og gerne flere. Dette kan både være dag- og aftenvagter alle ugens 7 dage.
Det er vigtigt, at du allerede nu ved, at du kan arbejde minimum 4 uger svarende til minimum 30 timer pr. uge i ugerne 26-32, da det forventes, at du vil kunne være med til at dække sommerferien, når vores faste medarbejdere skal have ferie.

Hyldgården hus 9/29 og dagtilbud er for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Center for Handicap. Borgerne er i alderen 18-30 år.
Flere af borgerne har tillægsdiagnoser som blandt andet infantil autisme, Angelman-syndrom, cerebral parese og epilepsi. Flere af borgerne er kørestolsbrugere og har brug for hjælp til alle opgaver igennem døgnet. Du skal derfor kunne se dig selv i plejeopgaver, hvor respekten til den enkelte vægtes højt. Ligeledes er der borgere, som ikke har et verbalt sprog, hvorfor der blandt andet bruges ”Tegn til tale”.

Vi vil prioritere en grundig oplæring i begge vores huse, så du kan føle dig godt klædt på til opgaverne.

Kerneopgaven i Center for Handicap er: ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en Recovery-baseret tilgang.
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består i dag af pædagoger, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Det er vigtigt, at du har kørekort og med rette oplæring er villig til at køre i husets 9-personers handicapbus. Det er desuden vigtigt, at du aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og bidrager til at have fokus på de gode historier og kan reflektere over egne handlinger, så der kan skabes udvikling til gavn for borgerne.

Vi vil løbende tage relevante kandidater ind til samtale.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Camilla Thorup Elkjær i tidsrummet 10.00-12.00 alle hverdage på telefon 23 81 01 95, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 15. marts 2024 kl. 12.00.


 

Deadline for ansøgning

15. marts 2024 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up