To medarbejdere til Kollegiet Mariebjerg - Center for Psykiatri

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Kollegiet Mariebjerg søger nyt personale til ledige stillinger pga. optag af nye borgere.

Der er tale om en fast stilling på 35 timer og en begivenhedsbestemt stilling på 35 timer. I forhold til fagprofession søger vi enten pædagoger, ergoterapeuter eller social og sundhedsassistenter.

Der søges til dag-/aftenarbejde og weekendarbejde hver 3. uge. Opstart 1. februar 2022.

Mariebjerg er organiseret i Socialafdelingen under Center for Psykiatri. Fysisk er vi placeret på Burvej 2 i Vemb. Vores kerneopgave er, at Samskabe et fundament for at borgeren kan leve sit liv. Overordnet set arbejder vi ud fra et Recovery orienteret perspektiv, hvor borgeren betragtes som erfaringsekspert, med vigtig viden om egne personlige drømme, ønsker og håb. Derudover arbejder vi med faglige tilgange som KRAP og den værdsættende samtale.

Målgruppen på Mariebjerg er unge i alderen 16-25 år, hvor hovedparten af beboerne tager en STU-uddannelse, som er placeret på samme matrikel. STU er en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Kollegiepersonalet har et tæt samarbejde med undervisningspersonalet på Mariebjerg,

Kollegiet på Mariebjerg er opdelt i to grupper, hvor den ene gruppe er for unge med et udviklingshandicap og den anden gruppe er unge med ADHD, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser ol. Der hvor vi pt mangler medarbejdere, er i gruppen med unge som har et udviklingshandicap. I weekenderne er vi en stor gruppe, hvor vi hjælper hinanden på tværs af enhederne.

Hvem er vi?

 • Vi er et ”fyrtårn” inden for specialområdet, hvor et udviklende ungdomsmiljø er omdrejningspunktet. Vores unge deltager i et bredt spekter af fritidsaktiviteter, såsom ridning, trampolin, koncerter/diskotek mm.  
 • De unge bor ofte på kollegiet i ca. 3 år, hvilket passer med længden på STU-uddannelsen.
 • Vi arbejder med indsatsmål i Nexus og er optaget af en god dokumentationspraksis.
 • Personalegruppen på kollegiet er primært med fagprofession som pædagoger, men vi har også sundhedspersonale ansat.
 • Vi arbejder med Sekoia og vælfærdsteknologiske løsninger.
 • Døgntilbuddet har åbnet hele året.

Hvad forventer vi

 • At du er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social og sundhedsassistent.
 • At du er positiv, imødekommende og er anerkendende i din tilgang til vores beboer.
 • At du kan arbejde i et til tider udfordrerende miljø, hvor kollegial sparring er en vigtig del af hverdagen.
 • At du kan drage omsorg og understøtte et udviklende ungdomsmiljø for vores unge mennesker, hvor oplevelser og nærvær er i centrum.
 • At du evt. har erfaring med målgruppen og kender betydningen af de gode relationer.   

For yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte
 • funktionsleder Jacob Jensen på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00 på telefon 30 51 72 89 / 96 11 46 45 eller
 • Pia Lehmann koordinerende medarbejder i tidsrummet mandag – torsdag 8.00-16.00  på telefon 61 12 35 71

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Der er ansøgningsfrist fredag den 10. december 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 15. december fra kl. 08.00-17.00.

Løn og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst samt Ny Løn.

Tiltrædelse

1. februar 2022.

Deadline for ansøgning

10. december 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up