To nyoprettede stillinger som understøttende ledere i hjemmeplejen

To nyoprettede stillinger som understøttende ledere i hjemmeplejen

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Ledelse skal mærkes. Vi  ændrer derfor vores ledelsesstruktur og søger to nye ledere, der som understøttende funktion til teamlederen, skal være med til at fremme medarbejdernes trivsel og faglighed og dermed sikre et kvalitetsløft for borgerne i Holstebro kommune.

Vil du være med til at udvikle hjemmeplejen i Holstebro Kommune, og skabe høj tilfredshed hos borgere og medarbejdere? Og kan du se dig selv ind i Center for Akutfunktion, hjemmepleje og sygeplejens værdiggrundlag og vision?
Vi samarbejder om at få faglighed, kvalitet og fornyelse til at gå hånd i hånd, så vi sammen kan skabe en hverdag med flere smil hos både borgere og ansatte”

 
Og kan du se dig se ind i den fælles kerneopgave for Sundhed og Ældre?
”I Sundhed og Ældre samarbejder vi med borgeren om at skabe et meningsfuldt og værdigt liv gennem tillid, faglighed og selvbestemmelse”

Så vil vi glæde os til at få en ansøgning fra dig.

Trivsel, Faglighed og Kvalitet

Vil du i tæt samarbejde med teamlederen for hjemmeplejen være med til at understøtte medarbejdernes trivsel og faglighed og dermed sikre et yderligere kvalitetsløft for borgerne i Holstebro kommune?

Så  søger vi netop dig , der gennem egen adfærd er med til at skabe en kultur, hvor trivsel, faglighed og kvalitet går hånd i hånd, og hvor medarbejderne føler sig set, hørt og forstået. Alt, hvad vi gør, er for at skabe mere værdi for borgerne.

Bliver du en del af den nye ledelsesstruktur, vil du blive en del af et ligeværdigt lederteam på tre. Lederstillingerne er en støttefunktion til teamlederen af hjemmeplejen, som du vil komme til at referere til.

Det vil du møde i Hjemmeplejen Parkvej

Hjemmeplejen Parkvej er et af de to store bydistrikter. Der er 99 dygtige og dedikerede medarbejdere, der i et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejen, terapeuter og myndighed, hver dag går på arbejde med et smil og høj faglighed.

Vi samarbejder ud fra devisen: ”Alle kan noget, ingen kan alt, sammen kan vi det meste.”

Eksempler på opgaver du skal varetage med understøttelse fra teamlederen

 • Kompetenceudvikling af medarbejdernes faglighed
 • Kvalitetssikring af dokumentationspraksis og journalaudit
 • Rutegennemgang sammen med medarbejderne
 • Understøtte vagtplanlæggere
 • Understøtte praktikvejledere
 • Være en aktiv part i Faste Teams
 • Stedfortræder i lederens fravær
 • GRUS
 • Ansættelse af timelønnede og kortere vikariater

Vores forventninger til din profil og kompetencer

 • Du har en sundhedsfaglig uddannelse, gerne på bachelorniveau
 • Du kan understøtte den faglige udvikling, dokumentationspraksis og være sparringspartner for medarbejderne helt tæt på den daglige opgaveløsning
 • Du står sikkert i din faglighed og kan håndtere de daglige udfordringer med ro og stort overblik
 • Du har erfaring med ledelse, klinisk vejledning eller lignede og har interesse i at udvikle dig
 • Du formår at skabe et højt refleksionsniveau i tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere
 • Du kan, i samarbejde med teamlederen, facilitere udviklingsprocesser og evner at implementere, evaluere og fastholde disse
 • Du er tydelig og tage beslutninger, når det er nødvendigt
 • I samarbejde med teamlederne kan du, med din faglighed og dine personlige kompetencer, understøtte den gode arbejdsplads med trivsel og godt arbejdsmiljø
 • Du er relations skabende og har gode samarbejdsevner på alle niveauer
 • Du forstår dig på sammenhængen mellem Hjemmeplejens køreplaner, tjenestetidsplanlægning og økonomi. Herigennem medvirker du til at sikre en stabil økonomi med kontinuerlig fokus på optimering af den daglige drift og ruteplanlægning

Ser du dig matche nogle af ovenstående forventninger, så sæt dig til tasterne og skriv en motiveret ansøgning til os.

Vi kan tilbyde dig

 • At blive en del af ledelsen for en stærk og dynamisk hjemmeplejegruppe
 • Et godt arbejdsmiljø med åbenhed og høj faglighed samt mulighed for at bringe dine evner og ideer i spil
 • Et godt uddannelsessted for både SOSU-elever og sygeplejestuderende
 • Mulighed for faglig sparring
 • At blive en del af et stærkt lederteam på tværs af organisationen

Du ansættes med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og din primære arbejdssted vil være Hjemmeplejen, Team Parkvej, Parkvej 88, 7500 Holstebro.

Stillingerne ønskes besat 1. august 2024

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning seneste den 19. juni 2024 kl. 8.00.

Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside.

1. samtale finder sted den 20.06.24. og 2. samtale den 24. juni 2024 i Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro.

Hvis du har spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at kontakt teamleder Gitte Kold på telefon 29 66 75 01.


 

Deadline for ansøgning

19. juni 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up