To økonomikonsulenter til Budgetafdelingen

To økonomikonsulenter til Budgetafdelingen

Staben
 • Print
 • Forstør tekst
Vi mangler lige nu 2 økonomikonsulenter til økonomistyring, budgetopfølgning og analyser

Kan du svare ja til følgende
•    Vil du have en nøglerolle i Holstebro Kommunes økonomistyring? 
•    Motiveres du af at levere rådgivning til ledere og forbedre
     deres beslutningsgrundlag gennem skarpe økonomiske analyser? 
•    Og ønsker du at kombinere din økonomiske faglighed
      med udviklingsopgaver og projekter? 

Så er en stilling som økonomikonsulent i Holstebro Kommune noget for dig.
 

Vi søger to kompetente kollegaer, der gennem udarbejdelse af skarpe tværgående analyser, er medvirkende til at skabe det bedste beslutningsgrundlag for vores organisation og politiske udvalg. Du er dermed med til at bidrage til vores tætte samarbejde mellem Økonomi og fagområderne omkring økonomistyring og analyser.

Om jobbene – og dine opgaver

Du træder ind i et team med dygtige konsulenter, som besidder stor faglig ekspertise, og du vil derfor opleve rig mulighed for sparring og fælles udviklingsdrøftelser om økonomistyringen.

Vi søger to profiler

Profil 1

Opgaverne til den første profil vil blandt andet omfatte
 • Økonomiske analyser (lige fra analyser af kommunens skattegrundlag/indtægter over benchmark med andre kommuner til likviditetsanalyser)
 • Projektledelse (Vores udvikling sker via projekter, f.eks. har vi gang i et stort projekt omkring fælles metode for budgetopfølgning og systemunderstøttelse. Som udløber af det kommer der projekter om prognosepræcision og ledelsesinformation til styring)
 • Analyser og prognoser ifb. med skatter, tilskud og udligning
 • Budgetopfølgning på en del af arbejdsmarkedsområdet (og andre områder på sigt)
 • Sagsfremstilling og formidling af økonomiske problemstillinger

Hvem er du?
Du vil have et godt udgangspunkt, hvis du har personlig gennemslagskraft og dermed evner at stå fast på din økonomiske faglighed, udfordre overbevisninger, og understøtte at de nødvendige beslutninger træffes og implementeres i organisationen. Du er formentlig vant til at udtrykke dig tydeligt og professionelt i både skrift og tale og evner f.eks. at udarbejde præcise notater og analyser. Både erfarne og nyuddannede ansøgere er velkomne.

Derudover forventer vi, at du
 • Arbejder selvstændigt med egne opgaver og samtidig bidrager til den fælles opgaveløsning
 • Besidder gode analytiske kompetencer 
 • Udmønter din faglighed ved at arbejde metodisk og systematisk
 • Har en relevant uddannelse og gerne bred erfaring med økonomiske funktioner og værktøjer (f.eks. Excel, TARGIT, @Risk)
 • Har erfaring eller er villig til at arbejde med projektledelse

Profil 2

Opgaverne til den anden profil vil blandt andet omfatte
 • Budgetopfølgninger for Socialområdet
 • Budgetopfølgninger på øvrige områder
 • Konsulentbistand til de enkelte fagchefer, centerledere og funktionsledere
 • Økonomiske analyser
 • Projekter (Vores udvikling sker via projekter, f.eks. har vi gang i et stort projekt omkring fælles metode for budgetopfølgning og systemunderstøttelse. Som udløber af det kommer der projekter om prognosepræcision og ledelsesinformation til styring)

Hvem er du?
Du vil have et godt udgangspunkt, hvis du har personlig gennemslagskraft og dermed evner at stå fast på din økonomiske faglighed, udfordre overbevisninger og understøtte at de nødvendige beslutninger træffes og implementeres i organisationen. Både erfarne og nyuddannede ansøgere er velkomne.

Derudover forventer vi, at du
 • Arbejder selvstændigt med egne opgaver og samtidig bidrager til den fælles opgaveløsning
 • Udmønter din faglighed ved at arbejde metodisk og systematisk
 • Har en relevant uddannelse og gerne bred erfaring med økonomiske funktioner og værktøjer (f.eks. Excel, TARGIT, AS2007)
 • Har erfaring eller er villig til at arbejde projektorienteret

For begge profiler gælder

Vi insisterer på at dele viden og udvikle både opgaven og hinanden. Vi sætter stor pris på vores interne samarbejde. Vi har et godt fællesskab, deltager i fælles sociale aktiviteter og arbejder i fleksible rammer, så vores hverdag hænger sammen med fokus på kerneopgaven og hinandens behov
Dine konkrete ansvarsområder vil blive tilpasset efter kompetencer og erfaring, og hvis du kan se dig i noget fra begge profiler, vil vi gerne se om vi kan tilpasse opgaverne til dit drømmejob.

Hvem er vi?

Økonomi har ca. 40 ansatte ligeligt fordelt mellem Budget og Regnskabsservice. Budget har det overordnede ansvar for kommunens budget og budgetopfølgning, og vi leverer analyser og ledelsesinformation til hele organisationen. Økonomis fornemste opgave er at sikre, at budgetansvaret løftes på tværs af organisationen gennem budget, budgetopfølgning og regnskab. 

Vi har mange spændende projekter i gang og flere på vej. Vi arbejder med data på tværs i et fælles ledelsesinformationssystem med fokus på aktiviteter og økonomi. Vi skaber overblik og forudsætninger for kommunens samlede indtægter og udgifter på godt 4 mia. kr.

Derudover ligger vi også vægt på, at vi har en god arbejdsplads med høj trivsel. Der er en uformel tone og en masse engagerede medarbejdere, der laver sociale arrangementer, som man kan deltage i, hvis man har lyst. Lige fra Idrætsdag, brætspilsaftener, ture til travbanen, sysleaftener, Padel-træning og turneringer.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Dennis Østerdal Nielsen, leder af Budget på mail DON@holstebro.dk eller mobil 25 76 48 50.

Løn og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge og med tiltrædelse senest den 1. maj 2024 og gerne tidligere.

Arbejdssted er på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. 

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Kommunernes Landsforening og forhandles med den faglige organisation.

Ansøgningsfrist

Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via linket i opslaget.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 4. marts 2024 kl. 08.00.
Vi forventer at afholde samtaler enten den 11. marts eller den 12. marts 2024.


 

Deadline for ansøgning

04. marts 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up