To spændende nyoprettede stillinger som understøttende ledere på Beringshaven

To spændende nyoprettede stillinger som understøttende ledere på Beringshaven

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vil du gerne være helt tæt på kerneopgaven og i fællesskab med husets andre medarbejdere være med til at skabe en meningsfuld hverdag for beboerne?

Har du erfaring med ledelse, eller har du mod og lyst til prøve kræfter med ledelse og mere ansvar?

Ledelse skal mærkes, og derfor ændrer vi vores ledelsesstruktur og søger to ledere, som understøttende funktion til plejehjemslederen. Lederne skal være med til at sikre en omsorgsfuld og kompetent pleje for vores beboere. Rollen som understøttende leder skal du i samarbejde med den anden leder og plejeboliglederen være med til at udvikle og sætte dit præg på.

Kan du se dig ind i den fælles kerneopgave for Sundhed og Ældre?
” I Sundhed og Ældre samarbejder vi med borgeren om at skabe et meningsfuldt og værdigt liv gennem tillid, faglighed og selvbestemmelse”
Så er det dig, vi leder efter.

Faglighed, trivsel og nærvær

Vi søger en faglig dygtig, engageret og hjertevarm leder, som gennem egen adfærd går forrest og er rollemodel for en kultur, hvor trivsel, faglighed og nærvær går hånd i hånd. Hos os skal beboerne, pårørende og medarbejdere føler sig set, hørt og forstået. Du skal være med til at sikre den daglige nærværende og tilstedeværende ledelse samt den sundhedsfaglige kvalitet. Du kan se en stor værdi i at være i kerneopgaven og har forståelse og indsigt i, hvordan værdiskabelse sker.

Du møder andre mennesker med en naturlig tillid, respekt og imødekommenhed, så alle føler sig velkomne på Beringhaven.

Beboerne i centrum på Beringhaven

Vi er et plejecenter med 100 plejeboliger og med en medarbejdergruppe på 120 ansatte, som sammen har et fælles ansvar for at gøre hjemmet til et godt sted at leve og arbejde. Vores højeste prioritet er beboerne, og de skal mødes med respekt, omsorg og nærvær, så de oplever en meningsfuld dagligdag på deres præmisser. Vi værdsætter et tæt samarbejde med pårørende.

Vores lejligheder er lyse og venlige og alle med en dejlig altan/lille terrasse. Vi har gode fællesarealer, hvor hjertet i huset er vores cafe, der rummer rige muligheder for at nyde fællesskabet og aktiviteter i ugens løb.

Vi har en meget velfungerende og engageret vennekreds, der beriger både dagligdagen og særlige højtider for alle.

Endvidere har vi en bestyrelse på Beringshaven, som er en vigtig, positiv og aktiv samarbejdspartner.

Eksempler på opgaver du skal varetage med understøttelse fra plejeboliglederen
 • Kompetenceudvikling af medarbejdernes faglighed og sikre at de nødvendige kompetencer er stede, og at de anvendes så hensigtsmæssigt som muligt
 • Understøtte vagtplanlæggeren
 • Afholdelse af mus-samtaler
 • Nærværende, tilgængelig og synlig blandt beboere, pårørende og medarbejdere
 • Være kulturbærer og være med til at udvikle og forankre kulturen lokalt med udgangspunkt i kerneopgaven
 • Være med til at sikre en høj sundhedsfaglig kvalitet til gavn for vores beboere, herunder kvalitetssikring af dokumentationspraksis og journalaudit.
 • Stedfortræder i plejeboliglederens fravær
 • Ansættelser af timelønnet og kortere vikariater
 • Være medvirkende til at sikre en stabil økonomi med kontinuerlig fokus på optimering af den daglige drift for at skabe mest mulig værdi for beboerne
 • Understøtte et lærende miljø med fokus på faglig og personlig udvikling
 • Medansvarlig for et godt samarbejde mellem ledelsen, medarbejdere, beboere, pårørende og frivillige
Vores forventninger til din profil og kompetencer
 • Uddannet sygeplejerske med bred klinisk erfaring
 • Gerne erfaring med ledelse, klinisk vejledning eller lignede og har interesse i at udvikle dig
 • Du kan understøtte den faglige udvikling, dokumentationspraksis og være sparringspartner for medarbejderne helt tæt på den daglige opgaveløsning
 • Du står sikkert i din faglighed og kan håndtere de daglige udfordringer med ro, ordentlighed og stort overblik
 • Du formår at skabe et højt refleksionsniveau i tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere i huset
 • Nytænkende og kreativ i forhold til at skabe de bedste mulige rammer for vores beboere
 •  Du kan, i samarbejde med plejeboliglederen, facilitere udviklingsprocesser og evner at implementere, evaluere og fastholde disse
 • Du er tydelig og tager beslutninger, når det er nødvendigt
 • Du er relations skabende og har gode samarbejdsevner på alle niveauer
 • Du formår at sætte retning og være rollemodel i omsorgen og plejen af vores beboere, og forstår at sætte beboerne i centrum
 • Du kan med din faglighed og dine personlige kompetencer, understøtte den gode arbejdsplads med trivsel og godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde dig
 • at blive en del af ledelsen for en engageret medarbejdergruppe, som gør sig umage for at ”spille hinanden gode”
 • et godt arbejdsmiljø med åbenhed og rig mulighed for at bringe dine evner og ideer i spil
 • et godt uddannelsessted for både social- og sundhedspersonale og sygeplejestuderende
 • mulighed for faglig sparring og udvikling samt lederuddannelse
 • at blive en del af et stærkt kollegialt fællesskab, som har tillid til hinanden, og hvor alle betragtes som ligeværdige
 • et dejligt givende samarbejde med ældre, unikke mennesker, som bor på Beringshaven

Praktiske informationer

Tiltrædelse den 1. oktober 2024. Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Du søger stillingen og sender din motiverede ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 19. august kl. 8:00.

1.samtale finder sted den 23. august og 2. samtale den 28. august i Center for sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejeboligleder Ane Hyldahl Brændsgaard på telefon 93 54 29 12 eller på ane.hyldahl.braendsgaard@holstebro.dk fra den 29. juli og frem.

Deadline for ansøgning

19. august 2024 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up