To sygeplejersker til Sundhedsfagligt afsnit SST Skovvang, CFI

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Center for Social Indsats søger to sygeplejersker til Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang.

Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv? Så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om to faste stillinger til sundhedsfagligt afsnit med base i SST. Den ene er på 35 timer om ugen, og den anden er på 37 timer om ugen.
For begge stillinger gælder tiltrædelse 1. november 2021 eller hurtigst muligt.

Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer med videre.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Sygeafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team (SST). Det alternative plejehjem Skovly er for borgere, som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er ti pladser. På Sygeafdelingen tilbydes et skærmet ophold af syv til 14 dages varighed med medicinsk hjælp til abstinensbehandling, lægelig afklaring og behandling/aktivitet. Herudover tilbydes ambulant afrusning. SST er et team, som varetager sundhedsfaglige opgaver efter sundhedslovens §138, hvor der er tale om komplekse sociale problemstillinger koblet sammen med sundhedsfaglige opgaver. Teamet yder også hjælp og sparring til døgninstitutionerne i socialafdelingen i Holstebro Kommune.

Derudover er vi i gang med et toårigt projekt: ”Psykiatrisk omsorgspladser - fra zoneindsats til samstemt forløb”, som er forankret i SST.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - men har samtidig fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Vi søger en ny kollega, der har et naturligt ”drive”, trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet og samtidig har en ambition om at bidrage til at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv. Skovvang er en institution, som er orienteret mod omverdenen og fokuseret på kerneopgaven. Det betyder en organisation med store muligheder for udfordringer og udvikling.

Du vil kunne forvente at

 • blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen
 • få en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere
 • få mulighed for at specialisere dig i et af de tre teams - men også løse opgaver og funktioner i de to øvrige.

Vi ønsker, at du

 • er uddannet sygeplejerske
 • har erfaring med, eller interesse for, målgruppen
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord som til pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat, både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver.

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal, skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.
Der må forventes dag-, aften- og weekendvagter.

Det er et krav, at man har B- kørekort.

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder May Christensen på telefon 96 11 36 80 eller koordinator i SST Annette Boysen på telefon 96 11 36 18.

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist

20. september 2021 kl. 8.00. Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. september 2021.

Deadline for ansøgning

20. september 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up