Uddannelsescenter Mariebjerg søger ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Uddannelsescenter Mariebjerg søger 2 ergoterapeuter eller social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse d. 1. juli 2018 til vort kollegium, Burvej i Vemb.

Hvem er vi?
Uddannelsescenter Mariebjerg hører under Socialafdelingen i Holstebro Kommune og består af en undervisningsdel, som dækker over særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), en bodel, der består af et kollegium tilknyttet STU samt et botilbud – og endelig en beskæftigelsesdel i form af HLT, som er tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Kollegium i Vemb
Kollegiet i Vemb er et midlertidigt botilbud, hvor der bor 30 borgere.

Kollegiet ligger i samme bygninger som STU, og hovedparten af borgerne på kollegiet deltager i undervisningen. Det er dog muligt at bo på kollegiet uden tilknytning til undervisningen.

I hele Socialafdelingen arbejder vi ud fra en Recovery-orienteret tilgang. Derudover arbejder vi på Uddannelsescenter Mariebjerg med en neuropædagogisk tilgang og ud fra kognitiv, ressourcefokuseret, anderkendende pædagogik (KRAP).

Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt og har fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

For alle borgere på kollegiet er der lavet en indsatsplan, og der samarbejdes med borgeren om at nå disse mål.

Borgerne på kollegiet er delt op i grupper efter funktionsniveau og har enten en autismespektrumforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse eller er udviklingshæmmede.

Stillingen indebærer, at du blandt andet skal:
 • Være ansvarlig for udarbejdelse af delmål sammen med borgeren
 • Arbejde med botræning med borgeren og derved afklare borgerens støttebehov efter kollegiet
 • Have en god situationsfornemmelse og arbejde med tålmodighed og grænsesætning
 • Deltage i opfølgningsmøder og diverse andre møder med borgeren og samarbejdspartnere.

Vi forventer at du:
 • Er uddannet ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • Har erfaring med målgruppen
 • Kan samarbejde med borgerne omkring opfyldelsen af deres mål
 • At du er tydelig i dit arbejde både over for borgeren og kollegerne
 • Har gode samarbejdskompetencer og derved kan arbejde i team, men også tage selvstændigt ansvar
 • Kan skabe struktur for borgerne
 • Er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver
 • At du er loyal og ansvarlig.

Vi kan til gengæld tilbyde:
 • En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.
 • Udfordringer og medindflydelse på alle niveauer
 • Engagerede og kompetente kolleger
 • En arbejdsplads med plads til dig.

Du vil blive ansat på Uddannelsescenter Mariebjerg med foreløbigt arbejdssted på kollegiet, Burvej 2, Vemb.

Stillingen er på 30 timer pr. uge. Det skal forventes, at arbejdstiden hovedsagelig kommer til at ligge i eftermiddags- og aftentimerne samt hver 3. weekend.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte Ane Skov, tlf. 2092 6956 eller centerleder Alive Ervolder, tlf. 2085 0370.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der indhentes referencer inden endelig ansættelse.

Ansøgningsfrist den 23. maj 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. Der kan være borgerdeltagelse ved samtalerne.
Ansøgningen fremsendes via jobopslaget på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk

Deadline for ansøgning

23. maj 2018 23:59


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up