Udekørende bostøttemedarbejder til Socialfagligt afsnit, Center for Social Indsats

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et for dem kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv? Så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er placeret i Bostøtteteamet - team SKV på Skovvang. Teamet er bredt fagligt sammensat og består af 14 engagerede medarbejdere. Vi er en del af specialcenter Skovvang, som hører under Center for Social Indsats, Socialafdelingen, Holstebro Kommune.

Målgruppen for efterværn (SL §110) og socialpædagogisk støtte (SL§§ 85, 82) er borgere over 18 år, der bor i - eller er på vej ud i - egen bolig og har varierende grad af svære personlige udfordringer - f.eks i form af misbrug, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt men har samtidig fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed. Vi arbejder ud fra principperne i ”Housing first” og anvender de strukturerede bostøttemetoder ACT, ICM og CTI.

Bostøtteteamet har fast base på Specialcenter Skovvang og har et tæt samarbejde med Boafdelingen/herberg. De to teams udgør tilsammen ”Det socialfaglige afsnit”. Der vil lejlighedsvis forekomme vagter på Boafdelingen.

Vi søger en kollega, der har et naturligt ”drive”, trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet og som samtidig har en ambition om at bidrage til at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv.

Du vil kunne forvente

 • et givende job med masser af udfordringer, hvor ikke to arbejdsdage er ens
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for borgere og medarbejdere
 • fra tid til anden at blive kraftigt udfordret på din faglighed, personlighed og kreativitet
 • kursusforløb i bostøttemetoderne
 • fagligt struktureret kollegial sparring samt adgang til ekstern sagssupervison.

Vi ønsker, at du

 • er uddannet pædagog eller social- og sundhedsassistent eller har erfaring som tilsynsførende assistent
 • har erfaring med målgruppen - og gerne erfaring med udekørende funktioner
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder både at arbejde selvstændigt og at indgå i teamsamarbejde - samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ser dokumentation som et nødvendigt og vigtigt arbejdsredskab i dagligdagen
 • er fleksibel og omstillingsparat, både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver.

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal, skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • besidder en mental robusthed - kender egne grænser, styrker og svage sider.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.

Det er en forudsætning for jobbet, at du har gyldigt kørekort og har egen bil til rådighed. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Nærmere oplysninger

Yderligere information om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder Kristina Krohn på telefon 96 11 36 48 eller centerleder Hans-Jørgen Niewald på telefon 96 11 40 71.

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist

12. august 2021 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 17. august 2021.

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.

Deadline for ansøgning

12. august 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up