Udskolingsleder til Mejrup Skole

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst
Vores afdelingsleder for udskolingen forlader os efter 29 år på skolen. Vi har derfor 160 udskolingselever og 13 lærere, der spændt venter på en ny afdelingsleder. Er det dig?
Stillingen er på fuld tid med start 1. oktober 2022 eller før, hvis det kan lade sig gøre.

På Mejrup Skole har vi et klart fokus på, at elevernes faglige og sociale udvikling går hånd i hånd. De er hinandens forudsætninger.
Vi arbejder med PALS og øver os hver dag på at sætter positive forventninger og muligheder for vores elever i stedet for forbud og begrænsninger.

Opgaver

Din vigtigste opgaver bliver den pædagogiske og faglige ledelse i vores udskoling samt naturligvis personaleledelse for lærerne i afdelingen.
Det er vigtigt for os, at vi får en afdelingsleder der formår at være både synlig og tydelig i hverdagen, og som kan træffe de nødvendige beslutninger med forståelse for lærernes handlerum.

Du får selvfølgelig en tæt sparring fra den øvrige ledelse omkring dine opgaver.

Der vil også være forskellige andre ledelsesopgaver på tværs af skolen f.eks. omkring skolens ressourcecenter, indstillinger til PPR, årsplanlægningen, AULA, IT, vikardækning, skolebestyrelsen osv. Den konkrete fordeling af de disse ledelsesopgaver aftaler vi i ledelsesteamet efter opstart, så alles interesser og kompetencer bringes bedst muligt i spil.

Der kan være et mindre antal undervisningslektioner i stillingen, så hvis du har undervisningskompetencer indenfor eksempelvis tysk eller naturfag vil det være en klar fordel.

Lidt om dig

Du har sandsynligvis allerede ledelseserfaring fra en lignende stilling og meget gerne en lederuddannelse på diplomniveau. Hvis ikke forventer vi, at du snart går i gang med en.
Du kan også være på vej til dit første lederjob i Folkeskolen, men så er det en klar fordel, hvis du har et godt kendskab til udskoling.
Vigtigst er det, at du har stor lyst til ledelse i Folkeskolen.

Du vil blive en del af skolens kontor bestående et godt ledelsesteam med i alt 4 ledere, to sekretærer, en SFO-koordinator samt to servicemedarbejdere.

Mejrup Skole

Mejrup Skole har i alt 715 dejlige børn og 75 gode kolleger, og er beliggende midt i et særdeles attraktivt bosætningsområde. Vi forventer en fortsat positiv elevtilvækst i de næste mange år, og er pt. midt i en større til- og ombygning for mere end 40 mio. kr. i alt.

Praktiske informationer

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Tom Pedersen på mobil 20 61 37 78.
Du er også velkommen til at besøge os.

Stillingen søges elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist

Mandag 22. august 2022 kl. 12.00.
Første samtalerunde afholdes onsdag 24. august. Derefter indkaldes de ansøgere, der går videre i processen til profiltest, og anden samtalerunde forventes afholdt mandag 29. august 2022.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Deadline for ansøgning

22. august 2022 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up