Undervisere til Sprogcentret Holstebro/Lemvig/Struer

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
  • Print
  • Forstør tekst
Vi varetager undervisning i dansk som andetsprog over for voksne i kommunerne Struer, Lemvig og Holstebro.

Vi er p.t. 30 ansatte og omkring 300 kursister.

Danskuddannelse retter sig mod kursisternes aktive viden og kommunikative danskfærdigheder som medborgere, beskæftigede eller uddannelsessøgende.

Kvalifikationer

Vi søger undervisere, som har forudsætninger for og interesse i at arbejde i et interkulturelt voksenundervisningsmiljø på en stærkt udviklingsorienteret skole, med store krav til pædagogisk og didaktisk kunnen og fleksibilitet, da vi står til rådighed med vores kompetencer og kapacitet, hvor der er brug for det.

Uddannelseskravet er 'Underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV)'. Ansøgere, som ikke har denne uddannelse, kan komme i betragtning, hvis de opfylder optagelseskravene til uddannelsen, som er læreruddannelse med linjefag i sprog eller relevant bachelor med sprog.

Som ansøger forpligter man sig til at påbegynde uddannelsen 'Underviser i dansk som andetsprog for voksne' (60 ECTS) i forbindelse med ansættelsen og gennemføre uddannelsen inden for 3 år.

Via dette link kan du læse en jobbeskrivelse, som vi vil bede ansøgere læse som grundlag for en ansøgning:

Min arbejdsplads Sprogcentret Holstebro

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse: Senest 1. august.

Ansøgningsfrist

Mandag, den 30. maj, kl.12.00

Yderligere oplysninger

fås ved henvendelse til centerleder Lars Graugaard telefon 96 11 39 00.

Ansøgere bedes i ansøgningen angive referencer, medsende udtalelser, forholde sig til uddannelseskravet og evt. større afstand ml. nuværende bopæl og Holstebro.

Deadline for ansøgning

30. maj 2022 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up