Veterankoordinator

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
 • Print
 • Forstør tekst
Veteranindsatsens synlige ansigt i Holstebro Kommune – er det dig? Har du kompetencerne til, at være synlig på opgaven, understøttende for veteranerne og alle de vigtige aktører samt forbindelsesled til veterancentret, så er det dig vi søger!

Målet er at skabe en synlig og understøttende helhedsorienteret indsats for veteraner med særlige behov og deres familier.

Holstebro er en garnisonsby, hvor Dragonkasernen er én af vores vigtige arbejdspladser. Vejen fra udsendt til det civile liv, er for både veteranerne og deres familier ikke altid nem. Det kræver stor professionalisme, at kunne understøtte og hjælpe i den overgang. Du besidder den professionalisme og evner at samarbejde og give plads til veterancentret, veteranstøtten og deres kompetencer.

Du skal som veterankoordinator være synlig i miljøet, se nye muligheder og evne at facilitere dem, så veteranerne får nye fællesskaber.
Samtidig bidrager du til at styrke koordinationen mellem de eksisterende aktører og indsatser på området, og sikrer tilgængeligheden for veteranerne til de samlede tilbud.

Stillingen som veterankoordinator er alsidig og indebærer, at du

 • Er understøttende og synlig i miljøet omkring veteranerne.
 • Fungerer som brobygger til de øvrige støttemuligheder for veteraner og pårørende.
 • Hjælper veteranerne ind i frivillige fællesskaber.
 • Er koordinerende kontaktperson af den kommunale indsats på tværs af forvaltninger.
 • Løbende sikrer kompetenceniveauet i Holstebro Kommunes organisation i forhold til mødet med veteraner.
 • Indgår i tæt samarbejde med øvrige aktører på området, f.eks. Veterancaféen, KFUMs Soldaterhjem, Veterancenteret på Holstebro Kaserne og Forsvarets Veterancenter i Ringsted.
 • Udvikler indsatsen bl.a. gennem erfaringsudveksling med andre veterankoordinatorer.

Vi forventer, at du

 • Er veteran og/eller har stor viden og kendskab til området
 • Har erfaring med at arbejde med veteraner eller anden relevant målgruppe
 • Har kompetencerne til at være synlig i veteranmiljøet
 • Har gode samarbejdsevner i forhold til at bringe parterne i spil
 • Har kompetencerne til at være en synlig og understøttende koordinator for både veteraner, pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Har kendskab til tilbud og tiltag i og uden for det kommunale område
 • Er fleksibel i arbejdstidstilrettelæggelsen i forhold til at imødekomme de aktuelle behov.

llingen som veterankoordinator er en kombinationsstilling med ca. halvtid som veterankoordinator og ca. halvtid med udviklingskonsulentopgaver inden for Holstebro Kommunes opgaveløsning bredt set, fx understøttende administrative funktioner, herunder IT.

Vi søger en veterankoordinator med tiltrædelse den 1. Januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfrist

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 1. december 2021.

Samtaler forventes afholdt den 9. december 2021.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i NY Løn

Nærmere oplysninger

om stillingen kan fås ved kontakt til Direktør, Mette Højborg, telefon 40 18 22 02 eller Sekretariatsleder, Lone Hvas, telefon 22 37 04 75.

 

Deadline for ansøgning

01. december 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up