Vikarer til botilbuddet Saustrup - Center for Handicap

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Som vikar på Saustrup kan vi tilbyde varierende arbejdstider og spændende opgaver i et hus hvor ikke to dage er ens. Der vil være flest vagter i aften og weekenderne. Vi har brug for vikarer der kan træde til med kort varsel og gerne starte op snarest muligt. Der vil være timer fra nu og t.o.m September 2021.

Saustrup er et tilbud til 22 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 23 år og opefter. Vi rummer et bo- og dagtilbud. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud, hvor vi arbejder i 3 teams.

På Saustrup er hverdagen tilrettelagt ud fra den enkelte borger. Der er fokus på selv- og medbestemmelse. Borgerne har i samarbejde med sin rådgiver defineret de mål, der bl.a. er grundlagt for den individuelle støtte. I samarbejde med borgeren arbejdes der løbende med delmål/handling og opfølgning på de fastsatte mål.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Hvis du kunne være interesseret

i at være en del af en spændende arbejdsplads, så kontakt

Ansøgningsfrist

19. maj 2021.

Deadline for ansøgning

23. maj 2021 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up