Vikarer til Hyldgården hus 9 og 29 - Center for Handicap

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Vi har brug for nye vikarer til vores botilbud. Derfor leder vi lige netop efter dig.

Hyldgården er et botilbud for unge mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, målgruppen er karakteristisk ved et lavt kognitivt funktionsniveau.
Der indgår en del personlig pleje. Borgerne skal støttes eller guides i forhold til b.la bad, toiletbesøg, spisesituationer. Der er flere borgere som bliver sondeernæret. Borgerne er pt. i alderen 18-30 år og har foruden deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også diagnoser som infantil autisme, Angelman-syndrom, cerebral parese og epilepsi. Der er flere borgere som sidder i kørestol, andre er fysiske mobile. Der er enkelte borgere som har et verbalt sprog.

Som vikar kan man komme til at indgår i dag/aktivitetstilbud, hvor borgerne blandt andet tilbydes svømning, ridning og ture ud af huset. Har man engagement for musik og sang, sansestimuli, motion og bevægelse er der også mulighed for at sætte dette i spil sammen med borgerne.

Kerneopgaven i Center for handicap er ”vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Vores arbejde er baseret på en recovery orienteret tilgang.

Der vil være flest vagter i aften og weekenderne. Vi har brug for vikarer der kan starte op hurtigst muligt. Vi søger både vikarer som er under uddannelse eller som har et sabbat år. Der vil være god mulighed for, at får en del vagter hen over sommeren. Man får selvfølgelig en grundig oplæring i de forskellige arbejdsopgaver.

Hvis du kunne være interesseret i, at være en del af en spændende og lærerig arbejdsplads, så kontakt koordinator Christian Fjord Hammer på telefon 96 11 65 55, eller på mail christian.fjord.hammer@holstebro.dk

Ansøgningsfrist er den 21. maj 2021 kl 9.00.

Deadline for ansøgning

21. maj 2021 09:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up