Visionær og udviklingsorienteret chef for IT- og Digitalisering

Økonomi og IT
Visionær og udviklingsorienteret chef for IT og Digitalisering i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune søger en IT og Digitaliseringschef, som kan videreføre og videreudvikle Holstebro Kommunes strategi på IT og Digitaliseringsområdet og være chef for en velfungerende afdeling med både drifts- og udviklingsansvar.

Digitaliseringsopgaven
Holstebro Kommune har store ambitioner på Digitaliseringsområdet og IT og Digitaliseringschefen får en nøglerolle i den fortsatte realisering af disse ambitioner.

Den nuværende digitaliseringsstrategi har et flersidigt fokus med initiativer inden for både digital kompetenceopbygning på medarbejder- og lederniveau, større professionel tilgang til indkøb og implementering af IT løsninger, styrkelse af projektorienteret tilgang til problemløsning og bedre overblik og viden om systemlandskabet samt klarere rollefordeling mellem IT og forvaltning.

Derudover er der med digitaliseringsstrategien som ramme gang i en lang række konkrete digitaliseringsinitiativer som fx robotautomatisering, virtuelle assistenter over til mere komplekse arkitekturprojekter.

Digitaliseringsstrategien er hele Holstebro Kommunes, og alle initiativer sker i et frugtbart samarbejde med forvaltningerne, hvor IT og Digitaliseringsafdelingens rolle er drivende eller mere faciliterende og rådgivende.

IT og Digitaliseringsafdelingen har drifts- og supportansvar for al administrativ IT samt basis Skole IT. Fortsat sikker og stabil daglig drift er en nødvendig forudsætning og basis for en succesfuld realisering af digitaliseringsstrategien.

Det bliver en væsentlig opgave fortsat at lede den forandringsproces, der er sat i gang internt i IT og Digitaliseringsafdelingen med et øget fokus på ”forretningsforståelse”. Samtidig er det en central opgave at inspirere, facilitere og kvalificere den forandringsproces, som øget fokus på digitalisering og teknologi udfordrer den kommunale forvaltning med i alle led.

Det betyder, at det bliver væsentligt for den kommende chef, at:
  • kunne opbygge og skabe konstruktive samarbejdsrelationer i hele organisationen
  • kunne motivere og lede egen organisation til at levere høj kvalitet og god service
  • have tæft for at samarbejde og lede i en politisk styret organisation
  • være en stærk kommunikator på alle niveauer
  • være udviklingsorienteret og visionær med sund fornuft i baghovedet
  • besidde teknologisk forståelse og viden om potentialer ved anvendelse af IT i en offentlig kontekst.

Det vil være en fordel, hvis du på et overordnet niveau har erfaring med og indsigt i de fælles kommunale og fælles offentlige digitaliseringsstrategier og deres lokale ”fodaftryk”.

Du bliver chef for en velfungerende og fagligt meget kompetent afdeling på ca. 25 mand med ansvar for drift og support tillige med en digitaliseringsenhed. Afdelingen har driftsansvar for Holstebro Kommunes IT miljø med ca. 3000 administrative brugere og ca. 7000 brugere (lærer og elever) på skoleområdet. Den daglige drift er organiseret i to velfungerende teams med hver deres teamleder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst (cheflønsaftalen) og principperne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Der er til stillingen udarbejdet job- og personprofil

Stillingen refererer til Direktøren og indgår i chefgruppen for Økonomi og IT.

Du er velkommen til at kontakte Vicekommunaldirektør Claus Brandt på mobilnr. 24 96 42 25 for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfrist
28. maj 2018, kl. 8.00.

Første og anden samtalerunde forventes afholdt den 6. og 22. juni 2018. Der vil blive foretaget test af de kandidater, der går videre til anden samtale.

Søg og læs mere om stillingen på www.holstebro.dk.

Deadline for ansøgning

28. maj 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up