Visitator 32 timer til fast stilling, Myndighed Hjemmehjælp og Boliger

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger søger visitator 32 timer ugentligt til fast stilling med tiltrædelse 1. marts 2023

Vi søger en kollega, der er sundhedsfagligt uddannet, (mellemlang videregående uddannelse) meget gerne suppleret med erfaring fra arbejde som visitator eller med sagsbehandling.

Vi er en udviklingsorienteret afdeling med 12 visitatorer og 2 administrative medarbejdere. Vi har fokus på høj faglighed i vores sagsbehandlingen og prioriterer, at borgerne oplever en både god, faglig, helhedsorienteret, og imødekommende Myndighedsafdeling. Der er en grad af selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen og i det daglige arbejde.

Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger er team-opdelt, hvorved kendskab til borgerne er omfattende, men det er et fælles ansvar, at opgaverne i hverdagen fuldføres.

Vi har en travl og omskiftelig arbejdsdag med mange spændende og udfordrende opgaver, hvor arbejdsmiljø, fællesskab og humor er vigtige elementer.

Myndighed, Hjemmehjælp og Boligers kerneopgaver

 • visitatorer sagsbehandler og visiterer personlig pleje og praktisk hjælp til borgere medfunktionsnedsættelse og varetager koordination med hospitaler ved udskrivelser. Der sagsbehandles og visiteres til kommunens pleje- og ældreboliger samt midlertidige ophold.
 • alle visitatorer har dagligt telefontid, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnerekan ringe.
 • vi forestår årligt tilsyn af hjemmehjælpsydelser hos den kommunale og de godkendte privateleverandører samt tilsyn i kommunens plejeboliger. Endvidere har vi visitation tilledsagelse, BPA-ordninger, madordninger og afløsning.
 • vi har et tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger omkring fælles borgere for at sikre helhedsorienteret sagsbehandling, ligesom vi prioriterer samarbejde med bl.a. Myndighed, Hjælpemidler og APV, de trænende terapeuter og sygeplejersker højt.

Forventninger til dig

Vi lægger vægt på
 • at du arbejder systematisk og struktureret, og selvstændigt planlægger dine arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig måde. Det er vigtigt, at du påtager dig myndighedsrollen og har modet til at være i en myndighedsfunktion.
 • at du har øje for borgers ressourcer og har en rehabiliterende tilgang.
 • at du evner at arbejde borgerinddragende og ser værdien i at inddrage borger, pårørende og samarbejdspartnere i aktivt sagsbehandlingen.
 • at du kan arbejde selvstændigt, men tillige være en holdspiller, der kan bidrage til optimering og udvikling af Myndighed, Hjemmehjælp og Boliger.
 • dine kommunikative evner, mundtligt og skriftlig, samt at du kan håndtere komplicerede samtaler med respekt, lydhørhed og empati.
Endvidere forventer vi, at du
 • ser borgerne som aktive medspillere og selv evner at være en aktiv medspiller
 • kan bevare overblik, dømmekraft og beslutningsevne i en travl hverdag
 • trives i en foranderlig arbejdsdag
 • kan reflektere over din egen, såvel som andres praksis
 • er positiv, fleksibel og rummelig
 • har kørekort.

Vi kan tilbyde

 • et selvstændigt arbejdsområde med mange forskelligartede opgaver
 • tæt faglig sparring med erfarne kollegaer såvel som leder og tilknyttet jurist
 • et hjælpsomt og humoristisk fællesskab
 • en travl hverdag med plads til nye initiativer og gode ideer.

Løn og ansættelse

Efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger

Kontakt Centerleder Birgitte Borg, telefon 20 72 99 70

Ansøgningsfrist

Den 05 december 2022 kl 8:00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. december 2022

Deadline for ansøgning

05. december 2022 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up