2 pædagogmedhjælpere til Wagnerhus - Børnehusene Ellebæk

Børn og Unge
Børnehusene Ellebæk søger to pædagogmedhjælpere til børnehaven i Wagnerhus, begge stillinger er faste og på 37 t/u.

Børnehusene er Ellebæk er en fællesledet institution med afdelingerne Måbjerghus, Wagnerhus og Ellehøj. I Måbjerghus er der plads til 80 børnehavebørn, i Wagnerhus er der plads til 24 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn og i Ellehøj er der plads til 48 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. Derudover er 45 medarbejdere, en sekretær og en leder – og en hel masse engagerede forældre.

Det særlige ved organisationsformen ”fællesledet institution” i Holstebro Kommune er, at der er tale om fælles ledelse af flere institutioner – hvor hver institution skal bevare sin egenart. Det betyder, at vi nogle steder er meget optagede af at gøre tingene ens i alle tre huse – og andre steder er vi optagede af at bevare forskelligheden.

Vi lægger vægt på, at du:
  • har lyst til at lege og bevæge dig sammen med børnene.
  • kan holde hovedet koldt og bevare overblikket, også når det går stærkt.
  • har god fornemmelse for teamsamarbejde
  • er indstillet på at tage din del af de praktiske opgaver i huset.
  • er fleksibel i forhold til arbejdstidens planlægning.
  • har flair for it.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til leder Søren Frøstrup-Agger på telefon 29 26 63 73 eller pr. mail på soren.frostrup-agger@holstebro.dk

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen skal søges online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 14. august kl. 9:00.

Deadline for ansøgning

14. august 2019 09:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up