2 projektstillinger til socialpsykiatrien Center for Psykiatri

Social og Sundhed
Stillingsopslag Center for Psykiatri 2019

I forbindelse med et projekt søges to socialpsykiatriske medarbejdere. En stilling er på 37 timer og en stilling på 30 timer. Begge stillinger er tidsbegrænsede i forhold til projektet. Arbejdstiden vil ligge i en kombination af dag- og aftenvagter alle ugens 7 dage.

Projektet er målrettet en borger med spiseforstyrrelse. Der er sammensat et team af uddannede medarbejdere med erfaring på området. Projektstillingerne indgår i dette team. Der vil blive en grundig introduktion til opgaven, og der vil være løbende supervision af psykolog.

Vi søger medarbejdere med erfaring inden for området ”socialpsykiatri”, og grunduddannelser som social og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske eller ergoterapeut.

Ansøgningsfrist
den 18. november kl. 8.00.

Ansættelsesperiode
Ansættelse hurtigst muligt. Ansættelsen er begivenhedsbestemt.

Stillingerne er målrettet måltidsstøtte og almindelig socialpædagogisk støtte, som kan foregå i centerregi og i borgerens eget hjem.

Center for Psykiatri har generelt fokus på mental sundhed (ABC – konceptet), borgerens recovery proces, en professionelt understøttet rehabiliteringsproces, og at samskabe et fundament for at borgeren kan leve sit liv.

Du vil blive en del af et team af engagerede og selvstændige kollegaer, som holder til på Skivevej 7, Holstebro.

I ansættelsesprocessen lægger vi vægt på følgende
  • At du har psykiatrifaglig erfaring.
  • At du er kan loyalt arbejde i en teamorganiseret indsats.
  • Du kan arbejde ud fra definerede indsatsmål, delmål og den valgte metodisk tilgang.
  • Har erfaring med at planlægge og udføre udviklingsforløb.
  • Kan selvstændigt dokumentere indsatsen.
  • En stilling er primært målrettet projektet, den anden knap så meget. I begge stillinger indgår desuden andre borgerrettede opgaver.
  • Du har blik for -, og kan indgå i relationelkoordinering.
  • Du vil indgå i kollegiale supervisions og sparingssammenhænge.
  • At du har kendskab til elektroniske databehandlingssystemer som for eksempel SBSYS og NEXUS
Yderligere oplysninger
kan fås hos funktionsleder Janne Jørgensen 96 11 47 04.

Løn og ansættelsesvilkår
ifølge gældende overenskomst og Ny løn.

Tiltrædelse
snarest og senest 1. december.

Ansøgningsfrist
den 18. november kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes 25. og 26 november kl. 8.00 - 10.00

Deadline for ansøgning

18. november 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up