Afdelingsleder til Ulfborg Skole

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst
til skolens mellemtrin pr. 1. februar 2021.

På Ulfborg Skole søger vi en afdelingsleder, der skal varetage den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse på skolens mellemtrin 3.- 6. klasse. Implicit i stillingen medfølger et antal undervisningstimer.
Afdelingslederen vil blive en del af en ledelsesstruktur bestående af en skoleleder og tre afdelingsledere, hvor den ene også er SFO-leder.

Ulfborg Skole er en velfungerende og udviklingsorienteret folkeskole med 0. - 9. klasse, 7 styrkeklasser fordelt på årgangene og en erhvervsklasse i udskolingen. Ulfborg Skole har 328 elever, 22 klasser og 45 ansatte.

På Ulfborg Skole har vi blandt andet igennem den systemiske tilgang LP fokus på trivsel og inklusion. Du vil som afdelingsleder for mellemtrinnet også være leder for de elever og medarbejdere, der er tilknyttet skolens styrkeklasser i afdelingen. Afdelingerne på skolen er i høj grad selvstyrende. Det giver engagerede og ansvarlige medarbejdere, der bidrager positivt til udviklingen af Ulfborg Skole. Ligeledes vægter vi det gode forældresamarbejde med gensidig respekt højt i vores hverdag.

Vi er interesserede i at sammensætte et stærkt ledelsesteam, der tilsammen repræsenterer mange forskellige kompetencer såvel personligt, pædagogisk, fagligt som administrativt.

Vi søger en leder, som

  • er læreruddannet
  • har lyst til at arbejde i et team og tror på, vi løser opgaven bedst i tæt samarbejde
  • har lyst til ledelse tæt på kerneopgaven og vil den pædagogiske tilgang
  • kan facilitere udviklingsprocesser, sætte en retning og skabe følgeskab
  • er god til at skabe relationer
  • kan bevare roen i en hverdag, hvor der kan være mange bolde i luften
  • er interesseret i at arbejde med den gode kobling mellem styrke og almen
  • enten har en lederuddannelse eller er motiveret for at påbegynde en.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside inden onsdag den 2. december 2020 klokken 12.00. Første samtalerunde forventes gennemført mandag den 7. december fra kl. 16.00 og anden samtalerunde mandag den 14. december fra kl. 17.00. Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udarbejdet kompetenceprofiler og taget reference på de ansøgere, som går videre.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Mads Foged Søndergaard 96 11 55 01/20 60 90 73. Du er velkommen til at kontakte os og lave en aftale om et besøg på skolen.

Læs mere om Ulfborg Skole på Ulfborg-skole.dk

Deadline for ansøgning

02. december 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up