Ansvarsbevidste og fagligt nysgerrige pædagoger til Specialcenter Skovvang

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Vil du være med til at sikre at social udsatte borgere, får en kvalificeret indsats, så de kan mestre flere ting i dagligdagen - så er det måske dig, der skal være en del af vores nye opnormering.

Der er tale om 3 faste fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge, samt 1 barselsvikariat 37 timer pr. uge.

Stillingen er placeret i det nye bolig- og socialfaglige afsnit på Skovvang. Afsnittet består af herbergstilbud samt bo-afsnit og derudover er der et tæt samarbejde med et udekørende Bostøtteteam.

Medarbejderteamet består af 10 engagerede medarbejdere med socialfaglig og pædagogisk baggrund. Vi er en del af Specialcenter Skovvang, som hører under Center for social indsats, Socialafdelingen, Holstebro kommune.

Målgruppen for §110 tilbud er hjemløse borgere over 18 år, der har varierende grad af svære personlige udfordringer fx i form af misbrug, psykiske, fysiske funktions-nedsættelser og sociale problemer.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på løsninger frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, og har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Der arbejdes i skiftende dag- og aftenvagter samt hver anden weekend.

Vi søger en medarbejder med et positivt menneskesyn, der kan yde omsorg og samtidig formå at sætte grænser. Som er fagligt nysgerrig og har en ambition om at bidrage til, at beboerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv.

Tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. juni 2019.
Du vil kunne forvente
 • Et samarbejde med en spændende målgruppe.
 • et givende job med masser af udfordringer, hvor ikke to arbejdsdage er ens.
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen.
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt miljø som ramme for brugere og medarbejdere med udgangspunkt i ”low arousal”.
 • Fra tid til anden at blive kraftigt udfordret på din faglighed, personlighed og kreativitet.
Vi ønsker at du
 • Er uddannet pædagog/socialpædagog.
 • Har erfaring med arbejdet inden for §110 eller tilsvarende dvs med modtagelse af brogere uden visitation..
 • Har dokumenteret kendskab til neuropædagogik
 • Dokumenteret erfaring med kommunikation i et konfliktnedtrappende perspektiv.
 • Er fagligt nysgerrig.
 • Nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen.
 • Vil bidrage aktivt i den kollegiale sparring og kompetenceudvikling.
 • Mestring af og selvstændigt kunne opstille mål, planer, dokumentation og opfølgning som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • Er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver, og ved at både rengøring, tøjvask og hjælpe en beboer med personlig hygiejne også er en pædagogisk opgave.

Bemærk, der kan fra tid til anden være udekørende opgaver. Alm. Kørekort er således en forudsætning for stillingen
Herunder vil vi se på, om du
 • har en god situationsfornemmelse og kan skabe tryghed, forudsigelighed og trivsel i dagligdagen.
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega.
 • kender egne grænser, styrker og svage sider.
Nærmere oplysninger
om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder Kristina Krohn, tlf. 96 11 36 48 eller centerleder Hans-Jørgen Niewald 96 11 40 71.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.
Ansøgningsfrist
10. april 2019 kl 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og 25. april 2019.

Du kan læse mere om Skovvang på Specialcenter Skovvangs hjemmeside og Holstebro Kommunes hjemmeside.
 

Deadline for ansøgning

10. april 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up