Barselsvikariat - Jobcoach til Integration på Job & Kompetencecenter Vest

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Har du et ønske om at fremme jobperspektivet for jobparate flygtninge og familiesammenførte, og understøtte deres afklaring og egen indsats for at komme i uddannelse eller arbejde? Så er du måske vores nye medarbejder.

Hos os er fokus på den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, og vi arbejder intenst på, at flest mulige opnår selvforsørgelse hurtigst muligt. Det indebærer en sammenhængende indsats, hvor vi har fokus på at gøre de ledige medskabende og selvaktive i deres jobsøgning. Indsatsen omfatter et indgående samarbejde med virksomhederne.

Vi løser opgaver omkring den generelle integration, blandt andet modtagelse og etablering samt indsatsen omkring job og uddannelse efter integrationsloven. Du vil indgå i et stærkt team hvor faglighed og individuelle løsninger er i højsædet. Der er tæt samarbejde med Jobkonsulenterne, da kandidaterne skal udplaceres i virksomhedspraktik inden for to uger efter ankomsten til kommunen.

Dine opgaver bliver, at
 • samarbejde omkring ”før”-modtagelse, såvel som samarbejde omkring selve modtagelsen af nye flygtninge
 • være den koordinerende sagsbehandler for kandidaten
 • afholde informationsmøder omkring relevante emner for kandidaten
 • vejlede og rådgive omkring kortest mulig vej til selvforsørgelse
 • screene kandidatens kompetencer omkring job og uddannelse, i tæt samarbejde med kollegaer
 • udvikle den enkeltes forsørgelsesmuligheder
 • samarbejde med lægefaglige samarbejdsparter, hvor det er nødvendigt.

Vi forventer at du
 • har en socialrådgiveruddannelse, gerne med erfaring inden for arbejdet med kandidater med anden baggrund end dansk
 • har en fastholdende, men samtidig positiv, anerkendende og respektfuld, tilgang til de mennesker, du møder. Du kan videreformidle og præcisere den enkeltes ansvar for eget liv, samt have forventninger til den enkeltes evner og indsats. Altså har du erfaring med at motivere gennem samtale
 • kan arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og systematisk
 • kan afdække kompetencer, og se udviklingsmuligheder i samarbejde med kandidaten
 • kan formidle rammer og regler i et let forståeligt sprog
 • lægger vægt på kvalitet i udførelsen af dine arbejdsopgaver
 • kan koordinere og forestå sagsforløb og arbejdsopgaver selvstændigt
 • har flair for, og lyst til, at arbejde med de administrative opgaver, der knytter sig til jobbet og myndighedsopgaven
 • er effektiv og resultatorienteret i en travl og udfordrende arbejdsdag
 • vil medvirke aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • har et godt humør og et positivt menneskesyn.

Vi tilbyder
 • indflydelse på og ansvar for egne opgaver
 • gode kollegaer, hvor positivt samarbejde og faglighed vægtes højt
 • relevant oplæring og løbende sparring
 • et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en del af hverdagen

Hvem er vi?
Job & Kompetencecenter Vest er en del af Jobcenter Holstebro, og varetager indsatsen for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er vilje til at være de bedste for borgernes og virksomhedernes skyld. Vi har været, og er stadig, i en rivende udvikling, hvor vi arbejder med fremtidens kvalificerede arbejdskraft. Vores tilgang er at professionalisme lønner sig for hele Holstebro Kommune, fordi arbejdsmarkedsområdet er en vigtig faktor i mulighederne for vækst i lokalsamfundet. Derfor indgår vi også i en række udviklingsprogrammer finansieret enten af satspuljerne eller af innovationsfonden. Vores medarbejdere arbejder med viden om hvad der foregår på arbejdsmarkedet, i de enkelte virksomheder og i brancherne. Vores medarbejdere møder borgerne som værdifulde individer, der kan udfolde sig bedst ved det rigtige match.

Praktiske oplysninger
Vikariatet er på fuld tid, og til besættelse fra 1. juni 2019. Vikariatet forventes at løbe til 1. juli 2020.
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DS, med baggrund i ansøgerens kvalifikationer og efter principperne for Ny Løn.
Arbejdsstedet er Job & Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.

Yderligere informationer
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder Peder Frølund, på telefon 96 11 39 75.

Frist
11. april 2019 kl. 08.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 18.

Deadline for ansøgning

11. april 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up