Centerleder til Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Vi søger en visionær leder, der kan tænke strategisk og arbejde operationelt.

Centerlederpositionen er helt central i sundhedsområdet i Holstebro Kommune. Det er her, du skal kunne bidrage med strategiske tanker og handlinger om udviklingen på det specifikke område – se det i sammenhæng med øvrige (sundheds-) områder - og samtidig stå som leder for en afdeling med cirka 20 medarbejdere, der udfører de konkrete opgaver til gavn for borgerne.

Vi søger en leder, der vil være drivkraften i at reformulere sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategien for Holstebro kommune. I reformuleringen vil der blandt andet være fokus på strategiens dokumentations-, resultats- og kommunikationselementer.

En anden væsentlig ledelsesopgave er centerlederens ansvar for drift af det nye Center for Sundhed i Holstebro og centerlederens aktive bidrag i udviklingen af nye tilbud. Det gælder ikke mindst, når aktiviteterne fra Region Midtjylland flytter ind.

Vores krav er, at du har ledelseserfaring og gerne med dokumenterede resultater inden for området. Vi forestiller os derfor, at du har et grundigt kendskab til sundhedsområdet generelt og specifikt til sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Du kan have en sundhedsfaglig baggrund med relevant overbygning, men du kan fx også være kandidat i folkesundhedsvidenskab.

Som person forventer vi, at du har gå-på-mod, er fyldt med energi og godt humør. Dertil kommer forventninger om, at du:
  • Har fornemmelse for den væsentlige politiske opmærksomhed, der er på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder indsatser for borgere med kroniske sygdomme
  • Har bred ledelseserfaring, altså ”ledelse af ledere” og/eller ledelse på tværs af organisationer/sektorer
  • Er medinddragende i din lederstil, men kan tage de nødvendige beslutninger og stå ved dem
  • Vil udvikling og evner nytænkning på tværs af afdelinger
  • Er god til ressourcestyring og udvikling af effektiv drift
  • Har flair for data og datapræsentation
  • Er god kommunikator i tale og skrift

Vi tilbyder til gengæld en udfordrende stilling i et veldrevet center, hvor du vil få mulighed for at udvikle indsatserne, og hvor du kan udvikle dig personligt og fagligt.

Holstebro kommune har kulturen til forskel, og vi bygger bro til hinanden. Dette gælder også mellem ledelse og medarbejdere.

Frist for ansøgning
er mandag den 19. august 2019 kl. 12.00.

Ansættelse pr. 1. oktober 2019. Første samtalerunde forventes gennemført den 22. og den 23. august og anden samtalerunde den 27. august.

Vil du høre mere om stillingsindholdet,
er du velkommen til at kontakte sundhedschef Jens Bejer Damgaard på telefon 29 63 02 26 eller på Jens.Bejer.Damgaard@holstebro.dk

Deadline for ansøgning

19. august 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up