Direktør til Holstebro Udvikling

Andet
  • Print
  • Forstør tekst
Kan du se synergier og lokale muligheder? Er du enig i, at de bedste og mest langsigtede resultater skabes i samarbejde?
Holstebro Udvikling søger en initiativrig og nytænkende direktør, der i en levende og attraktiv by kan  skabe trivsel og vækst for byens borgere og virksomheder.

Der er netop vedtaget og iværksat en Masterplan for strategisk byudvikling i Holstebro. Direktøren får ansvar for at realisere vigtige dele af planen i tæt samarbejde med civilsamfund, erhvervsliv og kommunen.

Direktøren skal kunne se perspektiverne i Holstebro som udviklingsmotoren i Nordvestjylland. Direktøren får en central placering i lokalområdet med skabelsen af et moderne, innovativt og spændende bymiljø.

Holstebro er kåret som Danmarks bedste handelsby, har stolte traditioner for at prioritere kulturlivet og er stærkt udgangspunkt for vækst og sammenhængskraft.

Opgaven

Målet for Holstebro Udvikling er, at byen fortsat er en attraktiv by, som tilbyder livskvalitet i et balanceret og grønt miljø for mennesker i forskellige livsfaser, og hvor erhvervs- og kulturliv leverer dynamik og nye oplevelser.

Direktøren skal bidrage til den strategiske udvikling af Holstebro by med fokus på at styrke samarbejdet på tværs i byen og booste innovation, handelsliv og udvikling af fæl-lesskaber og byrum i midtbyen.

Via et partnerskab mellem Færchfonden og Holstebro Kommune er der udviklet en ambitiøs udviklingsplan for Hol-stebro Midtby. Mange lokale kræfter har med engagement og iderigdom bidraget til Byens Plan. Projektet går nu over i en ny fase, hvor ideerne skal realiseres, og de gode erfaringer med borgerinvolvering videreføres.

Den nye direktør skal drive processerne videre i tæt samarbejde med borgerne, erhvervslivet, kommunen og andre lokale aktører. Direktørens opgave bliver at igangsætte aktiviteter, som kan realisere vision og mål om fortsat udvikling af en attraktiv og levende by gennem økonomisk, social og kulturel forandring og vækst. Opgaverne skal løses i netværk og partnerskaber, idet Holstebro Udvikling arbejder på basis ud af et gensidigt forpligtende og inspirerende offentligt-privat samspil. Foreninger, organisationer, kultur-institutioner og kommunens erhvervsservice bliver centrale samarbejdspartnere for den nye direktør.
Direktøren får et stort råderum og frihed til at tilrettelægge arbejdet i Holstebro Udvikling. Direktøren skal være selv-kørende og udvise udstrakt fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder ved at involvere andre i at finde løsninger og skabe resultater.

Personen

Direktøren for Holstebro Udvikling skal brænde for by- og erhvervsudvikling og have erfaring fra projektudvikling på lignende felter. Direktøren må være en igangsætter og en netværksdanner, som inviterer til samarbejde og finder motivation og glæde i at skabe resultater sammen med andre.  
Den nye direktør for Holstebro Udvikling skal være nytæn-kende og kreativ og gennem formidling og handlinger inspi-rere og understøtte lokale aktører og samarbejdspartnere til at finde og afprøve nye løsninger. Direktøren skal aktivt arbejde på sociale platforme og tage initiativ til at udvikle nye samarbejdsmodeller.
Direktøren skal have tydelige strategiske og kommunikative kompetencer og en relevant uddannelse.

Kvalifikationer i øvrigt

  • Projektledererfaring, initiativrig og udadvendt
  • Erfaring med strategiske udviklingsaktiviteter
  • Erfaring med at navigere i et bredt interessefelt med mange aktører, herunder gerne i politiske sammenhænge
  • Forståelse for offentligt-privat samarbejde
  • Formå at skabe engagement og medejerskab hos for-eninger, borgere og virksomheder
  • Nysgerrig med flair for at bruge ny teknologi og digitale medier
  • Interesse for kunst, kultur, fritidslivet og samspillet med erhvervslivet
  • Gerne lokalkendskab eller tilknytning til regionen

Andet

Løn efter kvalifikationer og efter nærmere aftale.
Læs mere om stillingen på www.holstebrobyudvikling.dk.
Stillings- og personprofilen kan ses her.
Desuden kan der ses mere om profilen i denne video.
Tiltrædelse den 1. februar 2021.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 3. december 2020
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Kontakt gerne bestyrelsesformand Annemette Færch, telefon 27 22 94 48, eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, telefon 40 76 72 27.

Deadline for ansøgning

03. december 2020 23:59Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up