Ergoterapeut til Center for Psykiatri

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Ergoterapeut i blandede vagter til psykiatrisk døgntilbud Fredericiagade ved Center for Psykiatri
Stillingen er en fast stilling på 30 timer på det længerevarende døgntilbud Fredericiagade 43-45 Center for Psykiatri Holstebro kommune. Stillingen er i blandede vagter, dag-, aften- samt vågen nattevagt. Der arbejdes hver 2. weekend.

Da en af vores dygtige medarbejdere har fået job et andet sted i Holstebro Kommune søger vi nu en ergoterapeut 30 timer om ugen til sammen med de øvrige kolleger at yde støtte til de 9 borgere, som bor på Fredericiagade.

Center for Psykiatri består af Dagtilbud, Døgntilbud og Autismetilbud. Center for Psykiatri er under konstant udvikling og der vil i den kommende periode være fokus på dokumentationspraksis, velfærdsteknologiske løsninger, samarbejde og koordinering ift. at skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

Fredericiagade er et af flere mindre døgntilbud i Center for Psykiatri. På Fredericiagade arbejder vi målrettet med borgerens individuelle mål. Eksempelvis ADL opgaver, træning af sociale færdigheder, økonomi, madlavning og det gode hverdagsliv.

Vi søger en ergoterapeut med følgende kvalifikationer:
 • Gerne erfaring med at arbejde indenfor det psykiatriske område.
 • Reflekterende og anerkendende tilgang.
 • Trives med at arbejde i blandede vagter og vågen nattevagt.
 • Kan arbejde selvstændigt samt strukturere og dokumentere indsatsen.
 • Lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde.
 • En god kollega som vægter det gode arbejdsmiljø.
 • Har lyst til at planlægge og koordinere det gode hverdagsliv sammen med borger og kolleger.
 • Besidder gode samarbejdsevner i forhold til borgere, pårørende, samarbejdspartnere, kolleger og ledelsen.
 • Erfaring med at udarbejde metodeplaner med udgangspunkt i borgerens individuelle mål.
 • Kan begrunde og dokumentere faglig praksis.

Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads som inddrager beboerne og de pårørende, samt støtter beboerne i at mestre eget liv.
 • En arbejdsplads hvor der er fokus på faglig udvikling og hvor du kan være med til at forme udviklingen
 • Tværfagligt samarbejde i teams, samt mulighed for monofaglig sparring på tværs i center for psykiatri.
 • Kollegial supervision og sparring hver 3. uge samt ekstern supervision 4- 5 gange årligt.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Systemisk og Recovery orienteret tilgang.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter,
pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en psykolog. I alt ca. 100 personer fordelt på døgntilbud,
dagtilbud og autismetilbud. Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger kan du få ved henvendelse til Funktionsleder Ninna Foldager på tlf. 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse: 1. januar 2020.

Ansøgningsfrist: mandag 11. november 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler uge 47 2019.

Deadline for ansøgning

11. november 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up