Fælles leder til Plejecentrene Krohaven i Vemb og Center Vest i Sdr. Nissum

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Genopslag

 • Finder du det naturligt at arbejde rehabiliterende og udviklingsorienteret med udgangspunkt i borgernes ønsker og muligheder for et aktivt og meningsfyldt liv ?
 • Brænder du for ledelse, og kan du skabe tydelig retning og følgeskab med fokus på høj faglighed og tværfaglige indsatser?


Så er denne spændende lederstilling noget for dig !

Vi søger en plejeboligleder til fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2019.

Center Vest i Sdr. Nissum er indrettet med 7 plejeboliger, 8 ældreboliger og 6 midlertidige opholds pladser. Krohaven Vemb er indrettet med 26 plejeboliger og 2 midlertidige opholdspladser, som primært anvendes til aflastningsophold.

Begge steder har et engageret personale og aktive vennekredse og frivillige, der medvirker til, at beboerne tilbydes spændende aktivitetstilbud.

Dine overordnede opgaver er at sikre, at Holstebro Kommunes Sundheds- og Værdighedspolitikker danner rammen for den pleje og praktiske bistand, træning og behandling, som borgerne tilbydes.

Det er vigtigt borgerne oplever inddragelse, rehabilitering, sammenhæng og høj faglig kvalitet i vores tilbud og ydelser, så de får mulighed for en aktiv og meningsfuld hverdag.

Med udgangspunkt i ovenstående bliver dine hovedopgaver at varetage ledelsen af personalet, ressourcestyring og tværfagligt- og ledelsesmæssigt samarbejde og koordination. Dit personale vil bestå af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, administrative medarbejdere og servicemedarbejdere.

Desuden er det væsentligt, at du kan understøtte og fremme, at plejehjemmene er en aktiv del af deres lokalsamfund.

Din profil
Du er ledelsesmæssigt og sundhedsfagligt velfunderet og arbejder hjemmevant med både kvalitetssikring og personaleledelse i en politiske ledet organisation med henblik på gode og velfungerende medarbejderteams i et sundt arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du

 • er uddannet sygeplejerske
 • har diplom i ledelse eller er villig til at tage dette
 • er god til at skabe fælles kurs, hvorfor ledererfaring vil blive vægtet højt
 • har en ledelsesstil, hvor teamsamarbejde, uddelegering af opgaver og koordineringsoverblik er grundkompetencer
 • er et både rummeligt og robust menneske, der kan få ting til at lykkes gennem andre
 • er medinddragende i din lederstil, men kan tage de nødvendige beslutninger og stå ved dem
 • vil udvikling og evner nytænkning
 • kan arbejde struktureret og er god til at prioritere dine opgaver
 • er god til ressourcestyring og effektiv drift
 • god kommunikator i tale og skrift
 • har et digitalt Mindset, dvs. at du har en undersøgende og nysgerrig tilgang til de muligheder, som digitalisering af processer kan give
 • finder det naturligt at indgå i et tæt ledelsesmæssigt samarbejde.

 

Holstebro Kommune vil gerne sikre et godt og konstruktivt samarbejde med borgerne ud fra Medborgerskabstanken, hvor deltagelse – fællesskab – ligeværd er nøgleværdier. Vi vil, at borgerne er med til definere og skabe kommunens og deres eget tilbud.

Glæde – udvikling – udsyn er værdier i Holstebro Kommune, som skal genkendes i vores samarbejde og ledelse.

Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder for plejehjemmene Anette Sørensen på tlf: 9611 4135 eller mail anette.sorensen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist 7. januar 2019.

Der afholdes første samtalerunde den 14. januar 2019 og anden samtalerunde den 23. januar 2019.

Kandidater til anden samtalerunde, forventer vi, vil deltage i et testforløb med Holstebro Kommunes HR-afdeling mellem de to samtalerunder.

Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dkDeadline for ansøgning

07. januar 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up