Faglig leder, Center for Træning

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro kommune søger pr. 1. april en faglig leder til en nyetableret stilling i Center for træning, 37 t/uge.

Stillingen er oprettet på baggrund af et øget fokus på ”tæt på ledelse” og øget vækst i opgaveporteføljen.

I Center for træning er indsatsområderne Sundhedsloven § 140, Servicelovens §86, §44 og §83a. Vi søger en faglig leder, der som primær ansvarsområde har udvikling af afdelingens kerneopgaver. Denne udvikling skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne og Centerlederen. Du skal have fokus på at udvikle afdelingens faglighed og kompetencer og styrke kvaliteten af vores borgerrettede tilbud.

Da opgaveløsningen i høj grad bygger på et samarbejde med de øvrige centre i Sundhed, vil der også være fokus på samarbejde med teamledere i hjemmeplejedistrikterne, plejeboliger, MTO- og akutpladser og visitation.

Hovedansvarsområder for den faglige leder
 • Faglig ledelse og udvikling af de tre fagteams; neurologisk, kirurgisk og medicinsk fagteam.
 • Medvirke til udvikling af Center for Træning
 • Faglig udvikling ift. opgavevaretagelsen, herunder Implementering af ny viden og evidens på området
 • Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i Center for Træning.
 • Effektmåling og analyse af sundhedsfaglige data, samt inddrage denne viden i praksis
 • Udvikling og optimering af arbejdsprocesser med fokus på kvalitet og effektivisering for at overholde ventetidsgarantien på §140 genoptræningsplaner
 • Fokus på brug af velfærdsteknologi som kan støtte borgerens rehabilitering
 • Igangsætte og være tovholder på projekter som involverer Center for træning
 • Samarbejde med teamledere i hjemmeplejedistrikterne, plejeboliger, MTO- og akutpladserne, Jobcenteret samt i Visitationen.
 • Understøtter Holstebro kommunes sundhedspolitik - Fra ord til handlinger.
 • Samarbejde og skabe synlige resultater på tværs af forvaltninger i kommunen, tværkommunalt og tværsektoriel.

I Center for træning er de 42 fagligt dygtige og engagerede ergo- og fysioterapeuter fordelt i fem funktionsgrupper inden for områderne distriktstræning, børnetræning, ortopædkirurgisk træning, neurologisk træning og intensiv træning. Herudover er der ansat neuropsykolog og administrativt personale i Center for træning. Terapeuterne arbejder ud fra 6 forskellige matrikler i kommunen.

Vi ønsker at ansætte en faglig leder som har
 • En grunduddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut, suppleret med relevant efteruddannelse.
 • Flair for og lyst til at arbejde med faglig ledelse med fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling
 • Gode formidlingsevner og lyst til at stå ”up front”
 • Evner at se opgaven fra flere vinkler, organisatorisk-, økonomisk- og ledelsesperspektiv.
 • Lyst til at blive en del af teamledernetværket i Sundhed
 • Engagement og drive – samt evne til at skabe relationer på tværs i organisationen og tværsektorielt.
 • Fleksibel tilgang til opgaveløsningen
 • Kan arbejde målrettet, struktureret og selvstændig
 • Har lyst til at arbejde tæt sammen med centerleder om udvikling og indsatsen i Center for Træning
 • Erfaring med ledelsesopgaver eller koordinerende roller er en fordel
 • Diplom i ledelse, eller er villig til at tage en diplom i ledelse

Løn og ansættelsesforhold
i henhold til gældende overenskomster.

Startdato: 1. april 2020.

Ansøgningsfrist
31. januar.

Første samtale afholdes 7. februar. Anden samtale afholdes 18. februar

Ansøgere til 2. samtalerunde deltager i udarbejdelse af kompetenceprofil

Stillingen søges elektronisk på Holstebro Kommunes hjemmeside under ”Ledige jobs”

Efter aftale indhentes referencer på ansøgere.

Yderligere information
vedr. stillingen kontakt Centerleder Karin Dahl Lassesen, 96 11 48 03 eller via mail karin.dahl.lassesen@holstebro.dk

Deadline for ansøgning

31. januar 2020 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up