Fagligt leder-fyrtårn (teamleder) til Familiesektionen

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv – at alle har ret til de samme muligheder i livet uanset de vilkår, man har med sig.
Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune, med udgangspunkt i meget kvalificeret service, på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være meget inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.

Vil du være med?

Familiesektionen i Holstebro Kommune har brug for et fagligt fyrtårn af en teamleder til vores ungeteam.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet, og ungeteamet arbejder med myndighedsopgaver i relation til målgruppen, der spænder fra det 13. år til efterværnsopgaver.

Vi har henover de seneste år været i gang med en større re-definering sektionen. Vi har dels foretaget en større omorganisering, og så har vi implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode i 2018, og vi er rigtig langt med vores brug af SOS. Vi er netop i gang med at udarbejde et konkret servicekatalog for alle relevante paragraffer i serviceloven, implementere en ny visitationsmodel i samarbejde med vores udfører i Børne- og Familiehusene og tilrettelægge forskellige styringstiltag i forhold til disse. Der er derfor mange spændende udviklingsperspektiver i gang, der alle kalder på ledelse på forskellige parametre; faglig ledelse, personaleledelse, forandringsledelse og økonomisk ledelse.

Sektionen består af 4 rådgiverteams: et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt, forebyggende rådgiverteam, der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med en juridisk konsulent, en socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og 3 teamledere, hvor du bliver den ene.

Som teamleder i Familiesektionen er det vigtigt, at du
 • Brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi
 • Kan agere i krydsfeltet mellem tæt styring og uddelegering
 • Har stort kendskab til lovgivningen – herunder kendskab til lovgivningen på anbringelsesområdet
 • Har erfaring som socialrådgiver eller leder fra børne- og familieområdet
 • Har stort fokus på driften i en sektion som vores men samtidig er udviklingsorienteret og ikke bange for at tænke i nye baner
 • Evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i teamet og ift. samarbejdet på tværs
 • Evner at spille – i forvejen højt kompetente medarbejdere – endnu bedre
 • Er åben og ærlig og modtagelig overfor input fra dine medarbejdere
 • Bringer din store faglighed i spil både ift. medarbejdere og lederkollegaere og ift. vores tværfaglige samarbejdsparter
 • Er både synlig og tydelig og også har din personlighed med på arbejde og kan skabe relationer internt og eksternt
 • At du har dine medarbejderes ”ryg”

Til gengæld får du
 • Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang, og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • Tæt sparring og tæt samarbejde med en velfungerende ledergruppe
 • Dygtige medarbejdere der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • Muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive Danmarks Bedste Familiesektion

Som Teamleder i Ungeteamet har du bl.a. følgende overordnede opgaver
 • Understøtte dit team og dine medarbejdere med faglig sparring og træffe beslutninger og afgørelser
 • Sikre trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø i dit team
 • Udvikle metoder, ideer og tænkninger i dit team og i sektionen som helhed
 • Overordnet ansvar for de anbringelsessager for målgruppen, der skal i Børne- og Unge udvalg.
 • Personaleansvar – dog ikke lønforhandling og økonomi
 • Den sociale bagvagt (i tilfælde af akut opståede sager) ca. hver 6. uge.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Der er tale om en fuldtidsansættelse på 37 timer.
Familiesektionen har til huse på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder i Familiesektionen, Mads Larsen, på telefon 9911 5231 eller 2062 3316.

Læs også mere på www.holstebro.dk

Ansøgningen
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 4. februar 2020.

Udvalgte kandidater skal som udgangspunkt til første samtale den 17. februar 2020. De kandidater der går videre til anden samtalerunde skal herefter gennemgå en Garuda personlighedstest og have feedback på denne. Anden samtalerunde foregår den 25. februar 2020.

 

Deadline for ansøgning

04. februar 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up