Funktionsleder til sundhedsfaglig afsnit til Specialcenter Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Med tiltrædelse snarest søges en funktionsleder, som har sygeplejefaglig uddannelse med erfaring med målgruppen socialt udsatte som en absolut nødvendighed.

Sundhedsfaglig afsnit er en del af Specialcenter Skovvang og består af
 • Det alternative plejehjem Skovly
 • Sygeafdelingen efter §110 i serviceloven
 • Udekørende socialsygeplejeteam.

Det alternative plejehjem Skovly og sygeafdelingen er selvstændige tilbud, under Specialcenter Skovvang, med 35 ansatte.

Det alternative plejehjem Skovly tilbyder ophold efter servicelovens §§ 107 og 108 til borgere med sundheds- og helbredsproblemer efter et liv som socialt udsatte. Skovly har 10 selvstændige lejligheder.

Sygeafdelingen tilbyder ophold efter servicelovens §110. Afdelingen tilbyder socialfaglige ophold og tilbud om afrusning og afgiftning til socialt udsatte og har 12 pladser.

Socialsygeplejeteamet varetager en udekørende funktion i forhold til borgere med behov for sundhedsydelser.

Funktionslederen refererer direkte til centerlederen for Center for Social Indsats under Socialafdelingen. Den nye funktionsleder vil indgå i en gruppe med 5 andre funktionsledere. Alle funktionsledere har selvstændigt ledelsesområde og der pågår aktuelt en udvikling, hvor hver funktionsleder vil få tværgående ansvarsområder i Center for Social Indsats. Den nye funktionsleder vil få ansvar for et tværgående arbejde med bl.a. medicinhåndtering, utilsigtede hændelser og magtanvendelser.

Specialcenter Skovvang er organisatorisk placeret i Center for Social Indsats, som er ét af 4 centre i Socialafdelingen. De øvrige centre er Center for Psykiatri, Center for Handicap og Center for Myndighed

Socialafdelingen er organiseret efter principperne fra Pipeline ledelse og på alle niveauer bliver der arbejdet ud fra et fælles ledelsesgrundlag.

Vi forventer at du har:
 • En uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske
 • Et sikkert fagligt og metodisk udgangspunkt
 • Dokumenteret erfaring med målgruppen
 • En lederuddannelse eller motivation for at indgå i et ledelsesmæssigt kompetenceudviklingsforløb.

Herunder vil vi se på, om du:
 • har situationsfornemmelse og empati
 • er personligt moden og i psykisk balance
 • kan skabe en naturlig tillidsfuld respekt som person og kollega
 • kan arbejde anerkendende og motiverende

Du vil kunne forvente:
 • At være med til løsning af en kerneopgave om en hel unik målgruppe.
 • At indgå i et velfungerende team af ledelseskolleger både i Center for Social Indsats og i den øvrige Socialafdelingen.
 • At få mulighed for at udvikle din ledelsesrolle inden for et fælles ledelsesgrundlag.

Nærmere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til Centerleder Hans-Jørgen Niewald, tlf. 96 11 40 71.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, og reglerne om Lokalløn.

Tiltrædelse
1. september 2020

Ansøgningfrist
Fredag, den 7. august 2020 kl 12.00

Der indkaldes umiddelbart herefter til samtaler

Stillingen skal søges online på Holstebro Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere om Skovly og sygeafdelingen ved Holstebro Kommune på hjemmesiderne: www.holstebro.dk og www.skovvang.dk.

Deadline for ansøgning

07. august 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up