Genopslag - Skoleleder Halgård Skole

Børn og Unge
  • Print
  • Forstør tekst
Brænder du for at udvikle både små og store mennesker? Er du relationelt stærk i både med- og modvind? Kan du både gå foran og skubbe på? Så er Halgård Skole noget for dig!

Skolen
På Halgård Skole har vi værdierne trivsel, læring og fællesskab som det bærende grundlag for vores daglige virke. Halgård Skole er en PALS-skole, hvilket er et betydeligt element i vores dagligdag og pædagogiske praksis. Vi arbejder i kerneteams, hvor lærerne og pædagogerne ugentligt mødes for at tage ansvar for elevernes og klassens udvikling.

Vi er en tre- til firesporet skole med 610 elever fra 0. - 7. klasse og en SFO. Vi har en tydelig retning omkring inklusion, trivsel og inkluderende læringsmiljøer, hvilket du kan læse mere om på vores hjemmeside. Der er cirka 65 ansatte.

Skolens ledelsesteam består, ud over skolelederen, af en viceskoleleder og en SFO-leder. Viceskolelederen har særlige kompetencer inden for pædagogisk ledelse.

Skolevæsenet og den fælles opgave
Som skoleleder i Holstebro Kommune bliver du en del af et stærkt og dynamisk skolelederfællesskab, hvor åbenhed om egen praksis og en nysgerrighed over for andres er en naturlig forudsætning for fælles læring og udvikling. Vi forventer, at ledelsesvirket på egen skole bringes i samklang med en fælles retning for det samlede skolevæsen og for hele 0 - 18-årsområdet.

Vi har store ambitioner om at blive endnu dygtigere til at arbejde sammen på tværs i Børn og Unge. Du skal derfor bidrage til dette samarbejde på alle niveauer. Vi har en målsætning om, at flere børn skal føle sig som en værdifuld del af et eller flere fællesskaber. Det forventer vi, at du vil arbejde med på og bidrage til.

Skolelederen refererer til Skole- og Rådgivningschefen.

Vi søger en imødekommende og fagligt dygtig kollega, der
  • har fokus på skolens værdier og PALS-arbejdet
  • prioriterer synlighed med en tydelig, positiv og imødekommende kommunikation
  • er visionær og har et stort overblik
  • kan se værdien af et tæt forhold til lokalområdet og det samlede skolevæsen
  • prioriterer medejerskab og medansvar
  • er åben, humoristisk og empatisk
  • tænker skole og SFO som en helhed
  • har et sikkert blik for økonomi og drift.

Som skoleleder har du både det overordnede ansvar for skolens pædagogiske tilbud, personaleledelsen, planlægningen og ressourcestyringen. Det foregår i et tæt samarbejde med lederteamet.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der er aftalt kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn. Den nye leder må være indstillet på at deltage i relevante uddannelsesforløb, herunder kommunalt tilrettelagte lederkurser og internater.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Skole- og Rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen på 21 80 33 71 eller viceskoleleder Minna Kristensen på 29611060. Du er meget velkommen til at kontakte Minna Kristensen for en rundvisning på skolen.

Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside.

Frist
Ansøgningsfristen er fastsat til den 17. april kl 12.
Ansøgningsfristen kan blive udskudt afhængig af situationen omkring Covid-19.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af skolebestyrelsen og Direktøren for Børn og Unge. Processen består af to samtalerunder. Tidspunkterne for samtalerne vil blive fastlagt når situationen omkring Covid-19 er afklaret.
Mellem første og anden samtalerunde skal de valgte kandidater afgive referencer, have udarbejdet person- og kompetenceprofil samt have en individuel samtale med Skole- og Rådgivningschefen
 

Deadline for ansøgning

17. april 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up