Genopslag - Sygeplejerske til udekørende Akutteam

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Har du lyst til at blive en del af Holstebro Kommunes Akutfunktion i det nye sundhedshus "Center for Sundhed", så har du nu muligheden.

Vi søger en sygeplejerske pr. 1. december 2019 på 30-35 timer i blandede vagter og med weekendvagt ca. hver 3. weekend.

Sygeplejen i Holstebro Kommune er som andre steder i landet, præget af løbende nye opgaver og tiltag grundet opgaveglidning fra region til kommune. Vi er en del af sundhedsaftalen, det nære sundhedsvæsen, tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse af indlæggelser, hvilket kræver, at du er omstillingsparat og har en evne til at rumme nye opgavetyper.

Dine opgaver vil være en blanding af at være udekørende, men også have vagter på de stationære akutpladser. Din funktion vil primært være at sikre flow gennem en faglig stærk dokumentation, opspore begyndende sygdom og forebygge forebyggelige indlæggelser. Du skal finde det spændende at supervisere og kompetenceudvikle øvrigt sundhedsfagligt personale, det være sig bed site-oplæring, undervisning eller sparring over telefon.

Dine kvalifikationer
 • bred sundhedsfaglig erfaring, gerne med erfaring fra akutområdet og/eller hjemmesygeplejen
 • minimum 3-5 års erfaring
 • evner at koordinere i komplekse forløb
 • har gode tværfaglige samarbejdsevner
 • positiv og fleksibel
 • træffe selvstændige og faglige beslutninger
 • har lyst til at bidrage til videreudvikling af akutfunktionen i Holstebro Kommune.

Vi tilbyder
 • et spændende job med mange udfordringer
 • en uforudsigelig arbejdsdag
 • et tværfagligt, tværsektorielt og åbent samarbejdsmiljø
 • kollegialt sparring blandt andet i form af ugentlige rehabiliteringsmøder
 • balance mellem drift og udvikling
 • tydelig ledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at søge stillingen, og ønsker du yderligere informationeller at tale med en akutsygeplejerske, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Karen Aaberg Markussen på tlf. 25 76 90 68.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektonisk senest den 25. oktober 2019 kl. 8.00 på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Samtaler forventes at finde sted den 28. oktober 2019 og den 29. oktober 2019.

Deadline for ansøgning

25. oktober 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up