Husassistent til Borregårdsvej

Børn og Unge
Husassistent til Borregaardsvej 9 - Holstebro Kommune
25 timer pr. uge - vikariat fra 1. sept./okt. 2019 til 31/7 – 2020

Er du positiv og vil du medvirke til at skabe optimale rammer for medarbejdere og brugere?
Er du imødekommende og indstillet på at løse opgaver, som både fordrer fleksibilitet og lyst til at tage ejerskab?
Er du indstillet på at bidrage til det gode arbejdsmiljø på en arbejdsplads, hvor mangfoldighed og service er en stor del af kerneopgaven?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, vil vi gerne høre fra dig

Opgaverne består bl.a. af:
 • Oprydning og rengøring i køkkenet – herunder håndtering af opvask efter møder og kurser
 • Klargøring af rulleborde med kaffe, the og vand til mødelokaler
 • Oprydning og klargøring af mødelokaler – herunder genetablering af standardopstillinger af borde/stole
 • Håndtering af affald – dagrenovation, emballage og modtagelse og fordeling ved vareindlevering.
 • Andre forfaldende opgaver som ex. opfyldning af kopimaskiner, blomstervanding m.m.

Vi forventer, at du:
 • er praktisk anlagt og har ordenssans
 • helbredsmæssigt kan løse opgaverne
 • er initiativtagende, selvstændig og har blik for at se og prioritere opgaverne
 • er serviceorienteret over for brugere og medarbejdere på Borregårdsvej
 • har bil

Vi tilbyder:
 • Et spændende job med afvekslende opgaver i en dynamisk organisation
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder selv tager ansvar
 • En arbejdsplads med en god omgangstone

Holstebro Kommunes afdeling på Borregårdsvej består af Specialpædagogisk videnscenter, Dagplejen og Sundhedsplejen. Der er tilknyttet ca. 110 medarbejdere, hvoraf de fleste har opsøgende opgaver ud af huset.

Løn og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst med FOA. Vi skal have din ansøgning og relevante bilag senest fredag den 16. august 2019 kl. 12.00. Der er ansættelsessamtaler den 22. august 2019.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder af Videnscenter Morten Kristensen tlf. 20 78 20 13.

Deadline for ansøgning

16. august 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up