Jobkonsulent

Social og Sundhed
- TIL SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARINGSFORLØB

Vi søger en jobkonsulent 37 timer ugentligt til et velfungerende jobkonsulentteam i jobcentrets sygedagpengeafdeling. Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest muligt derefter.

Arbejdsområdet omfatter arbejde med borgere, der modtager sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb, der skal have hjælp til – så hurtigt som muligt – at komme tilbage til arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det jobkonsulentens opgave at finde og etablere virksomhedspraktikker til udvikling af arbejdsevnen og alt arbejde forbundet hermed.

Vi har i samme afdeling yderligere 5 jobkonsulenter, der arbejder med tilsvarende opgaver. Jobkonsulenterne sidder fysisk i samme afdeling som sygedagpengerådgiverne og fastholdelseskonsulenterne, hvorfor der er rig mulighed for sparring om sagerne på tværs af fagskel.

Vi har et godt arbejdsmiljø i teamet, både fagligt og kollegialt, og sætter pris på, at det også godt må være sjovt at gå på arbejde.

Der er gode muligheder for faglig støtte og vejledning.

Arbejdet på området omfatter
 • Lave opsøgende arbejde i virksomheder
 • Etablering af virksomhedspraktikker
 • Opfølgning på praktikker med fokus på udvikling af borgerens arbejdsevne
 • Beskrivelser til brug for sagen og rehabiliteringsteam
 • Administrative funktioner i forhold til eget arbejdsområde
 • Coachende samtaler med borgerne

Kvalifikationer
 • Relevant uddannelse
 • Evne til at anvende samtaler som arbejdsredskab
 • Gerne kendskab til arbejdsområdet
 • Bredt kendskab til arbejdsmarkedet
 • Skal kunne arbejde struktureret og systematisk samt kunne formulere sig på skrift
 • Evne til at se muligheder
 • Kreativitet i forhold til at finde gode løsninger
 • Vi forventer fleksibilitet, mod på udfordringer, overblik, selvstændighed og samarbejdsevne

Det forventes, at du har bil og vil stille den til rådighed for arbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til overenskomst mellem KL og DS eller HK.

Yderligere oplysninger
funktionsleder Margit Dam, telefon 96 11 38 42 eller jobkonsulent Lise Have, telefon 96 11 39 36.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 18. november 2019 klokken 08.00.

Samtaler må påregnes i uge 47.

Deadline for ansøgning

18. november 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up