Jobkonsulent til Særlig Jobformidling

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
Har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads, som går op i at levere høj kvalitet til borgere og virksomheder, og brænder du for at skabe resultater - så er det måske dig, vi søger til at skabe det bedste jobmatch!

I Særlig Jobformidling er vi i alt 40 dedikerede og fagligt dygtige jobcoaches og jobkonsulenter, og arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsborgere og borgere på ledighedsydelse.

Vi har skabt en kultur, hvor ordentlighed og tætte relationer til både borgere og virksomheder er i centrum, og vi arbejder ud fra en helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats, hvor alle - i forskellig grad - varetager den virksomhedsrettede formidling, coachende samtaler, myndighed samt en mentorlignende indsats.

Vi understøtter virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, og vi er optaget af at levere høj kvalitet til såvel borger som virksomhed. Via etablering af fx småjobs sikres det gode jobmatch, og borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har også fokus på din udvikling og allerede i efteråret gennemfører vi et opkvalificeringsforløb vedr. den professionelle virksomhedskontakt for alle jobkonsulenter i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Arbejdet som jobkonsulent omfatter bl.a.
 • Målrettede og motiverende samtaler med borgere, hvor der er fokus på borgernes ressourcer og potentialer og dermed understøtte målsætningen om uddannelse og job
 • Understøttelse af borgernes jobsøgning og evt. opkvalificering
 • Etablering og opfølgning af arbejdspladsbaserede indsatser, herunder aftaler om småjobs, løntilskud samt virksomhedspraktik
 • Opsøgning af jobåbninger, herunder brug af digitale platforme samt struktureret viden og data om arbejdsmarkedet (fx bruge ”Virksomhedsoverblikket” til at udpege relevante virksomheder inden for mangel- og paradoksområder)
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Beskrivelse af forløb.

Vi forventer, at du
 • har kendskab til beskæftigelsesområdet og erfaring med det virksomhedsvendte arbejde
 • har mod til at møde borgere og virksomheder med udgangspunkt i deres ståsted
 • kan afdække kompetencer og ressourcer med henblik på at omsætte disse til reelle arbejdsfunktioner, som den enkelte borger kan varetage
 • kan arbejde målrettet og selvstændigt
 • har flair for IT og interesse i at bruge og opsøge nye digitale informationskilder
 • er indforstået med administrativt arbejde og skriftlig dokumentation
 • trives i en travl og uforudsigelig hverdag
 • har et positivt og helhedsorienteret menneskesyn samt besidder en god mængde uhøjtidelighed og humoristisk sans.

Vi tilbyder
 • Et godt arbejdsmiljø med gode og engagerede kolleger
 • Et fællesskab, hvor drift og udvikling går hånd i hånd
 • Mulighed for udfoldelse og udvikling i et dynamisk team
 • Stor indflydelse og mulighed for at tilrettelægge arbejdet selvstændigt
 • Høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde
 • En organisation i konstant udvikling.

Der forudsættes kørekort B og anvendelse af egen bil i arbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Holstebro kommune med tjeneste ved Jobcenter Holstebro, Kirkestræde 15, 7500 Holstebro.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og aflønningen sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DS/HK. Der er desuden indgået flexaftale.

Ansættelsesproces
Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk via Holstebro kommunes hjemmeside senest den 18. november kl. 8.00

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført den 21. november.

Tiltrædelse den 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger
kan fås hos centerleder Birgitte Frydensbjerg telefon 20 25 06 22.

Deadline for ansøgning

18. november 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up