Køkkenassistent til Rydehjemmet, Center for Handicap

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Rydehjemmet søger en køkkenassistent til fast stilling på 30 timer i dag- og aftenvagt med tiltrædelse den 1. april 2021.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 48 år og opefter.
De fleste borgere har brug for støtte og fysisk/ kompenserende hjælp til personligt pleje og omsorg.
I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 19 brugere.
På Rydehjemmet har vi som mål, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov borgerne har.
Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery orienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat. I køkkenet er, udover køkkenassistent, ansat en økonoma.

Vi tilstræber at borgerne på Rydehjemmet tilbydes sund og varieret mad, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle situation og dagsform.
Derudover skal der sørges for den nødvendige egenkontrol af varer, samt egenkontrol af køleskabe og fryser mm. herunder oprydning, opvask og rengøring.

Der kræves hygiejnecertifikat.

Vi ønsker, at du

 • har en ernæringsuddannelse eller tilsvarende
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for opgaverne i køkkenet
 • kan lægge og overholde et kostbudget
 • kan samarbejde med den øvrige personalegruppe og kan yde hjælp og guidning til borgere ved måltider
 • er rummelig og har lyst til at indgå i samarbejdet omkring borgerne på Rydehjemmet
 • er fleksibel, positiv, udadvendt, løsningsorienteret og har et godt humør
 • har lyst og interesse for at arbejde med mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicaps
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer, er anerkendende i dit arbejde, og
 • er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • har kørekort

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • Oplæring i varebestilling og andre funktioner f.eks. udvidelse af pædagogiske kompetencer
 • Engagerede, kompetente og hjælpsomme kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • Skiftende arbejdstider
 • En arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte dit præg
 • En arbejdsplads, hvor vi finder løsninger

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis på telefon 96 11 46 91 eller
funktionsleder Lene Byskov på telefon 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 22. februar 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 26. februar 2021.

Deadline for ansøgning

22. februar 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up