Kombinationsstilling som Klubkoordinator i fritidsafdelingen og SFO-medarbejder i AKT-tilbuddet på Holstebro Ungdomsskole

Børn og Unge
Holstebro ungdomsskole søger pr. 1. september 2019 en kombineret klubkoordinator og SFO-medarbejder. Som klubkoordinator står du for vores to ungdomsklubber, som er placeret i henholdsvis Holstebro og Ulfborg. Du skal være med til at skabe gode og trygge rammer, skabe en fælles retning, udvikle ungedemokrati og facilitere forskellige arrangementer. Derudover skal du indgå i skolens AKT-SFO tilbud om eftermiddagen.

Hvem er vi?
Ungdomsskolen er i konstant udvikling, og pr. 1. august flytter vi til Campus Sct. Jørgen, så du har muligheden for at være med til at sætte dit præg på det nye klubtilbud. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag: Anerkendelse – Troværdighed – Fællesskab – Tryghed – Nysgerrighed.

Hvad er opgaven?
Som vores nye klubkoordinator skal du være med til at udvikle vores nye klubber. Du skal, sammen med klubmedarbejderne, skabe et attraktivt klubtilbud for kommunens unge, med fokus på udviklende og medinddragende fællesskaber - både på de almindelige klubaftener og i weekendaktiviteter. Du skal skabe sammenhæng og pædagogisk retning i klubberne, og være bindeleddet mellem klubmedarbejderne og ledelsen. Din primære opgave ligger i at stå for koordinering af vagter, planlægge og gennemføre arrangementer, stå for kioskindkøb og meget andet. Der skal udvikles et lærende klubmiljø, med pædagogisk sammenhæng.

Som vores nye SFO-medarbejder i AKT, skal du kunne sætte aktiviteter i gang til glæde for SFO'ens børn og være en god rollemodel for børn, der er udfordret personligt og socialt. Du skal indgå i det daglige forældresamarbejde og indgå i tæt kollegialt samarbejde med de øvrige medarbejdere. Du kommer også til at samarbejde tæt med AKT-tilbuddets skoledel.

Hvem er du?
Som person er du fleksibel og kan arbejde selvstændigt. Du er udadvendt, tillidsskabende, lyttende og kan reflektere over egne praksis. Du arbejder struktureret, er handlekraftig og tør være tydelig. Derudover er du sprængfyldt med gode idéer og mester i at få dem ført ud i livet. Du er en holdspiller og ikke bange for at gå forrest og tage ejerskab for opgaven. Du har noget på hjertet, er troværdig og elsker at engagere dig i arbejdet med at skabe gode og udviklende fællesskaber for børn og unge i kommunen.

Pædagogisk uddannelse er ikke et krav, men en fordel. Du må meget gerne have en kreativ eller håndværksmæssigt interesse, som kan indgå i en del af arbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 30 timer om ugen, og timerne vil primært ligge eftermiddag, aften samt et mindre omfang i weekenderne.
Løn- og ansættelsesforhold aftales i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
For nærmere oplysninger og/eller en rundvisning på skolen, kontakt venligst souschef Søren Høj Pedersen på 22 95 23 51.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjememside senest 5. august 2019. kl. 12.00
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 33, 2019.

Deadline for ansøgning

05. august 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up