Lærer med fokus på specialundervisning

Børn og Unge
Interesserer du dig for den specialpædagogiske udvikling, og ønsker du samtidig at blive en del af en velfungerende skole, hvor den specialiserede specialviden er i højsædet?

Vi søger to lærere med bred specialpædagogisk indsigt gennem uddannelse, kurser og erfaring. Vi lægger vægt på, at du har en solid erfaring og linjefagskompetence eller tilsvarende inden for matematik og/eller dansk. Det vil være ønskværdigt, at du kan stå for idræt, svømning eller musik.

Hverdagen på Nørreland
Hverdagen for elever i afdeling Nørreland er tilrettelagt med fagligt indhold i overensstemmelse med intentionerne i Folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med arbejde med personlige og sociale kompetencer og færdigheder - livsduelighed.
Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende teams med en høj grad af fælles opgaveløsning med stor indflydelse på rammer og indhold.
Fælles for eleverne er, at deres vanskeligheder samlet set gør, at de ikke aktuelt profiterer af et skoletilbud i tilknytning til almenområdet.

Tværfaglig samarbejde
Vi forventer fleksibilitet, godt humør, og at du er indstillet på at arbejde tværfagligt med alle skolens faggrupper. Lærere arbejder sammen med pædagoger og terapeuter om at lave udviklende og inkluderende læringsmiljøer for alle vores elever.
Eksternt kan du forvente løbende samarbejde med forældre, familieafdelingen, PPR, UU, sundhedspleje, VISO, syns- og motorikkonsulenter og mange flere.

Om Specialkompetence Holstebro, Nørreland
Nørreland er en specialskole i Holstebro kommune organiseret under Specialkompetence Holstebro, der desuden rummer afdelingerne Storå og Måbjerg. I øjeblikket underviser vi i alt 200 elever.
Afdelingen på Nørreland er organiseret med tre mindre teams. Eleverne er delt trinvis. Vi har pt. ca. 33 elever og udsigt til tilgang. Skolen har eget SFH tilbud til eleverne.

Tiltrædelse efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

To faste fultidsstillinger

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til skoleleder Martin Madsen på tlf. 96 11 53 31 eller teamleder Michael Brun på tlf. 96 11 53 33.

Du kan også læse om os på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside senest søndag den 17. februar

Der vil være ansættelsessamtaler torsdag den 21. februar 2019.

Deadline for ansøgning

17. februar 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up