Lærer til Ellebæk

Børn og Unge
Interesserer du dig for specialpædagogik, herunder særligt autismeområdet, og ønsker du samtidig at blive en del af en velfungerende skole, hvor samarbejde samt en anerkendende og nysgerrig tilgang til eleverne er i højsædet? Så se her!

Vi søger lærere med specialpædagogisk viden, erfaring og/eller interesse. Til indskolingen på afdeling Ellebæk søger vi en lærer, som kan undervise i almindelige skolefag, herunder særligt dansk og matematik. Med den rigtige kombination af autismespecifik viden og specialpædagogiske kompetencer og erfaring vil du muligvis kunne komme i betragtning til andre opgaver.

Hverdagen på Ellebæk
Hverdagen for elever på afdeling Ellebæk er tilrettelagt med fagligt indhold i overensstemmelse med Folkeskoleloven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med arbejde med personlige og sociale kompetencer og færdigheder, livsduelighed.
Fælles for eleverne er, at de har vanskeligheder inden for autismespekteret, samt et kognitivt niveau inden for normalområdet. Dagligdagen er derfor præget af en autismespecifik specialpædagogisk tilgang til eleverne, hvor nysgerrighed og pædagogisk sparring danner udgangspunkt for den daglige praksis.

Vi forventer, at du
  • har et godt humør og ønsker at deltage og bidrage til et godt kollegafællesskab
  • påtager dig ansvaret for, at relationen lykkes, såvel voksen-barn som barn-barn relationen.
  • tager ansvar for, at elevens dag bliver tilrettelagt så struktureret, forudsigeligt og overskueligt, at elevens muligheder for at deltage optimeres.
  • er i stand til at indgå i et tæt samarbejde med forældrene
  • er i stand til at agere i et miljø, hvor hverdagen for den voksne kan være uforudsigelig og omskiftelig
  • ønsker at samarbejde tværfagligt såvel internt med skolens øvrige faggrupper, herunder pædagoger og terapeuter, som eksternt, hvor blandt andre Familiesektionen, PPR samt UU er vores gode samarbejdspartnere.

Om Specialkompetence Holstebro
Vi er organiseret i afdelingerne Ellebæk, Nørreland og Storå, hhver afdeling med sit speciale. Samlet laver vi skole for cirka 200 børn med vidtgående støttebehov. Kollegialt er vi godt og vel 100 medarbejdere.
Vores afdelinger er organiseret i trin: indskoling, mellemtrin og udskoling, og hver afdeling har eget SFH tilbud til eleverne. Arbejdet med eleverne er organiseret i selvstyrende teams med en høj grad af fælles opgaveløsning med stor indflydelse på rammer og indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse efter aftale. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Der er tale om en fast stilling

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til Teamleder Anita Lykke Hansen på 96 11 53 80 eller Skoleleder Martin Madsen på 96 11 53 31.
Du kan også læse om os på adressen Specialkompetence Holstebros hjemmeside.
Frist
Ansøgningsfrist senest 22. august kl. 08.00
Der vil være ansættelsessamtaler 27. august

Deadline for ansøgning

22. august 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up